Jaama 9-1, Vändra alevis, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu maakonnas

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 42 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Pärnumaa
Aadress: Jaama 9-1, Vändra alevis, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu maakonnas
Enampakkumised
Korraldaja:Andrus Õnnik
 
Alghind:5 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.10.2019 12:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Irina Hotsko (isikukood 48105140212) pankrotihaldur Andrus Õnnik avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Korteriomand, asukohaga Jaama 9-1, Vändra alevis, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu maakonnas. Registriosa nr. 1802406. 18-ne korteriga, 3-korruselise telliskivist elamu esimesel korrusel asuv 2-toaline 43,20m2 suurune korter, keskküte, tsentraalvesi. Aknad vahetatud, tubades tehtud osaline remont, köök ja sanitaarruumid halvas seisukorras ja vajavad remonti, probleemiks keldrist tulev hallitus ja vannitoas äravoolutorud.Kinnistu on koormatud I järjekoha hüpoteegiga summas 260 000EEK SEB Pank AS (registrikood 10004252) kasuks.Enampakkumisel müügil hüpoteek kustutatakse. Pankrotimenetluses müügil kommunaalkulude võlad ostjale üle ei lähe.Omanik: Irina Hotsko (isikukood 48105140212)Alghind: 5000,00 eurotEnampakkumistele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb 29.10.2019 kell 12.00.Enampakkumised algavad (pakkumiste tegemise algusaeg) 29.10.2019 kell 15.00.Enampakkumistel tehtavate pakkumiste samm on 50 eurot.Enampakkumised lõpevad 05.11.2019 kell 15.00.Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.Pakkumisi saab teha ainult https://www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast Irina Hotsko arveldusarvele EE811010010056508015 SEB Pank AS-is. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.10.2019 kell 12.00. Enampakkumisel võimaldatakse osaleda alles peale tagatisraha laekumist. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele makstud tagatisraha tagastatakse.Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.Omandi ülekandmise kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostja. Pankrotihaldur esitab avalduse ostja registrisse omanikuna sissekandmiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne vastava avalduse esitamist. Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.Kõik isikud, kellel on õigusi müüdavale varale peavad pankrotihaldurile tegema teatavaks oma õigused ning esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust.

Alghind: 5 000 euro(t). ei sisalda ega lisandu käibemaksu

Omanik: Irina Hotsko (isikukood 48105140212)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49123 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Irina Hotsko arveldusarvele nr EE811010010056508015 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.10.2019 12:00 oksjonil ID49123 osalemise eest. Kinnisvara: Jaama tn 9, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.10.2019 kell 18:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2019 kell 15:00 ja lõpeb 05.11.2019 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub eelnevalt kokku leppides kas e-posti teel pinker@hot.ee või telefonil 4431313
Menetluse nr: 2-19-12592
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Lai 10, 80010 Pärnu
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande number 1529597
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-12592
Pankroti väljakuulutamise teade (1519586)