Järva maakond, Järva vald, Taadikvere küla, Mulksoni

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 227 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Järvamaa
Aadress:Järva maakond, Järva vald, Taadikvere küla, Mulksoni
Enampakkumised
Korraldaja:Marek Laanemets
 
Alghind:15 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:24.02.2020 23:59
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Mart Tint'le kuuluv kinnisasi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2431836 (katastritunnus 23401:006:0121) Maatulundusmaa 100%, Järva maakond, Järva vald, Taadikvere küla, Mulksoni. Pindala 2,07 ha.
Ehitisregisri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisealune pind 172 m2).

Kinnistusraamatu I. jakku on kantud alljärgnevad märked:
Kanne nr. 2 - Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 106436. Sõiduteeservituut vastavalt Tallinna notar Heli Mõttuse poolt 24.10.2006 notari ametitoimingute raamatu registri nr 11090 all tõestatud lepingu punktidele 5.1. ja 5.2. ja lepingule lisatud plaanile.

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute kinnistusraamatusse kantud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos 1. järjekohal Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektripaigaldise majandamiseks kasutusõiguse alal Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses vastavalt 15.05.2012.a. lepingu p-dele kaks (2.), kolm üks (3.1.) kuni kolm kuus (3.6.) ja neli (4.) ning lepingu lisaks 2 olevale plaanile.
2. järjekohal - Keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets, Bondora Servicer OÜ kasuks.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist. 03.12.2019 toimunud enampakkumine nurjus osalejate puudumise tõttu.

Alghind: 15 000 euro(t).

Omanik: Mart Tint (isikukood 38811100319)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51208 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.02.2020 23:59 oksjonil ID51208 osalemise eest. Kinnisvara: Mulksoni, Järva vald, Järva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.02.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.02.2020 kell 19:00 ja lõpeb 24.02.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.02.2020 kell 11:00 ja lõpeb 04.03.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 (E-N 10:00-16:00 ja R 10:00-14:00) või e-mail: marek.laanemets@kohtutaitur.eu
Menetluse nr: 014/2018/997
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande number 1575389
Seotud teadaanded:Menetlus 014/2018/997
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1528545)