Järva maakond, Türi vald, Käru alevik, Viljandi mnt 16-14

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 223 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:43.1
Asukoht:Järvamaa
Aadress: Järva maakond, Türi vald, Käru alevik, Viljandi mnt 16-14
Enampakkumised
Korraldaja:Kaire Põlts
 
Alghind:5 250.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:04.06.2020 12:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel VJATŠESLAV PALAGIN'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 1332937 kantud elamumaa 100% asukohaga Järva maakond, Türi vald, Käru alevik, Viljandi mnt 16-14, mille koosseisu kuulub 431/11383 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 14, mille üldpind on 43,10 m2. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 1331637, 1331737, 1331837, 1331937, 1332037, 1332137, 1332237, 1332337, 1332437, 1332537, 1332637, 1332737, 1332837, 1333037, 1333137, 1333237, 1333337. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 17.04.2000 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile. Katastritunnus 37501:003:1740. 1-toaline, sissepääsu korrus 1, eluruumi pind 43,1 m2.

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts, PlusPlus Legal OÜ (registrikood 12752805) kasuks. 4.01.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.01.2016.
2) Hüpoteek summas 6 400,00 eurot Marko Leima (isikukood 38102110219) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 15.10.2015 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 16.10.2015.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuuluvad käsutamise keelumärge ja hüpoteek kustutamisele.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.


Alghind: 5 250 euro(t).

Omanik: PALAGIN VJATŠESLAV (isikukood 36103080285)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52901 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.06.2020 12:00 oksjonil ID52901 osalemise eest. Kinnisvara: Viljandi mnt 16, Türi vald, Järva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.06.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.05.2020 kell 17:40 ja lõpeb 04.06.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.06.2020 kell 12:00 ja lõpeb 12.06.2020 kell 17:40. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 29.05.2020. a kell 14:00 ja 02.06.2020. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2015/1777
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1603836
Seotud teadaanded:Menetlus 025/2015/1777
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1582401)
Täitetoimingu teade (1582406)
Täitemenetluse teade (1582407)
Täitetoimingu teade (1600129)
Arhiivis
Täitmisteade (1551482)
Täitetoimingu teade (1551988)