Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tallinna tn 29-8

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 61 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:51.8
Asukoht:Järvamaa
Aadress:Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tallinna tn 29-8
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:20 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:14.04.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):83701:006:0920
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Imre Kaidis-le kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 855836 (katastritunnus 83701:006:0920) kantude elamumaa 100%, Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tallinna tn 29. Pindala 2688,0 m2. 518/7794 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 8, mille üldpind on 51,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 8. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 855136, 855236, 855336, 855436, 855536, 855636, 855736, 855936, 856036, 856136, 856236. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 7.12.1999 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

2-toaline korter, üldpind 51,8 m2, 2. korrus.

Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge käsutamise keelamiseks Aktsiaselts Lowell Eesti (registrikood 10231048), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 30.04.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 13.05.2019.
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 3 000,00 eurot ühiselt Niina Lemsalu (isikukood 44206024910), Heino Lemsalu (isikukood 34207224926) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 16.04.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.05.2019.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Kinnisasja koormab ja pärast edukat enampakkumist jääb koormama hüpoteek summas 3 000 eurot Niina Lemsalu (isikukood 44206024910), Heino Lemsalu (isikukood 34207224926) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

 

Alghind: 20 000 euro(t). Hüpoteegiga

Omanik: Imre Kaidis (isikukood 34612234924)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52136 ning tasuda tagatisraha 2 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur ja pankrotihaldur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.04.2020 12:00 oksjonil ID52136 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinna tn 29, Türi vald, Järva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.03.2020 kell 16:00 ja lõpeb 14.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 21.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0624 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee
Menetluse nr: 022/2019/2699
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1592076