Jõgeva maakond, Mustvee vald, Pällu küla, Kalme

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 146 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Üldpind:90
Asukoht:Jõgevamaa
Aadress:Jõgeva maakond, Mustvee vald, Pällu küla, Kalme
Enampakkumised
Korraldaja:Ivi Kalmet
 
Alghind:12 750.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:12.06.2018 10:00
 
Katastritunnus(ed):71302:002:1300
 
Lisainfo & Finantseerimine

Kinnistu hoonestus: elamu, laut, saun, kelder kuur.

Elamu üldseisukord: põhikonstruktsioonide seisukord on rahuldav, siseruumide seisukord on rahuldav / remonti vajav. 

Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Ivi Kalmet avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistu Kalme, elamumaa 100%, Jõgeva maakond, Mustvee vald, Pällu küla, Kalme. 5838 m2, maakatastri andmed üle võetud 15.12.2017. Registriosa nr 758435, katastriüksus 71302:002:1300.
Kinnistu hoonestus: elamu, laut, saun, kelder kuur.
Elamu suletud netopind: 90 m2.
Elamu üldseisukord: põhikonstruktsioonide seisukord on rahuldav, siseruumide seisukord on rahuldav / remonti vajav.

Isiklik kasutusõigus elamule Martin Kaur (isikukood 33712242764) kasuks. Tasuta kasutusõigus vastavalt 26.10.2015 lepingu punktile neli (4) ja selle alapunktidele. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 26.10.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 28.10.2015.
Isiklik kasutusõigus jääb enampakkumise järgselt kinnistut koormama.
Kaasomandi lõpetamiseks müüakse terve kinnistu.
Regisriossa kantud käsutamise keelumärge kustutatakse müümise järgselt.

Alghind: 12 750 euro(t).

Omanik: Merike Kaur (isikukood 46811202741)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=39233 ning tasuda tagatisraha 1 275 eurot Ivi Kalmet arveldusarvele nr EE501010010124155015 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.06.2018 10:00 oksjonil ID39233 osalemise eest. Kinnisvara: Kalme, Mustvee vald, Jõgeva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.06.2018 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.05.2018 kell 11:45 ja lõpeb 12.06.2018 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.06.2018 kell 12:00 ja lõpeb 20.06.2018 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine müüdaval kinnistul.
Kohtutäitur Ivi Kalmet
Piiri 4, 48304 Jõgeva
Telefon: 7721252
E-post: Ivi.Kalmet@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Ivi Kalmet
Telefon: 7721252
E-post: Ivi.Kalmet@taitur.just.ee
Teadaande number 1296288