Jõgeva maakond, Mustvee vald, Sälliksaare küla, Karli

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 192 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Jõgevamaa
Aadress:Jõgeva maakond, Mustvee vald, Sälliksaare küla, Karli
Enampakkumised
Korraldaja:Natalja Malahhova
 
Alghind:600.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.10.2019 14:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Natalja Malahhova avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hoonestusõigus, reg.osa nr 4828908, katastritunnusega 16401:002:0364, aadressil Jõgeva maakond, Mustvee vald, Sälliksaare küla, Karli ( üldpind on 3878,0 m2).

Hoonestusõigus tähtajaga 70 aastat, mis on koormatisena kantud kinnistu nr 4806208 registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Eesti Vabariik. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks piiratud asjaõigustega on vajalik koormatud kinnistu omaniku eelnev nõusolek.

Hoonestusõigus on hoonestatud. Vastavalt Riikliku Ehitisregistri andemetele kinnistul, asukohaga Jõgeva maakond, Mustvee vald, Sälliksaare küla, Karli, asuvad alljärgnevad ehitised: kahekorruseline elamu ( ehitisregistri kood 120253719), milles on suletud netopinda 78,40 m2, kuur (ehitisregistri kood 120253720), milles on suletud netopinda 45.00 m2, saun ( ehitisregistri kood 120253721), milles on suletud netopinda 34,1 m2, kaevumaja (ehitisregistri kood 120253825).

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal reaalkoormatis Eesti Vabariik kasuks. Reaalkoormatise rahaline väärtus on 11.65 eurot. Reaalkoormatis on seatud hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse tagamiseks. 19.04.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 28.04.2011.
Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks Eesti Vabariik kasuks. Märge on seatud hoonestusõiguse aastatasu muutmise nõude tagamiseks vastavalt lepingu punktile 6.6. 19.04.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 28.04.2011.
III jaos 2. Järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Natalja Malahhova (isikukood 46710292218) kasuks. 20.06.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 27.06.2017.

Peale edukat enampakkumist kuulub keelumärge kustutamisele.


Alghind: 600 euro(t).

Omanik: Karl Aleksandrov (isikukood 38409100354)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48474 ning tasuda tagatisraha 60 eurot Natalja Malahhova, kohtutäitur arveldusarvele nr EE591010010140992016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.10.2019 14:00 oksjonil ID48474 osalemise eest. Kinnisvara: Karli, Mustvee vald, Jõgeva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.10.2019 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.09.2019 kell 14:00 ja lõpeb 18.10.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.10.2019 kell 09:00 ja lõpeb 25.10.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 60 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks palume võtta ühendust kohtutäitur NATALJA MALAHHOVA bürooga.
Menetluse nr: 042/2017/63
Kohtutäitur Natalja Malahhova
Rakvere 17, 41533 Jõhvi
Telefon: 3356868
E-post: Natalja.Malahhova@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Anna Berest
Telefon: 3356868
E-post: natalja.malahhova@taitur.just.ee
Teadaande number 1518295