Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puduküla, Korsi

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 1406 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Jõgevamaa
Aadress:Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puduküla, Korsi
Enampakkumised
Korraldaja:Tael Sirje
 
Alghind:15 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.02.2020 10:30
 
Katastritunnus(ed):61601:001:0069
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Sirje Tael avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kohtutäitur Sirje Tael müüb Siim Saska-le isikukood 38407182742 kuuluvat Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosa nr 2422135 kantud elamumaa katastriüksusel 61601:001:0069, aadressil Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puduküla, Korsi pindala 8183 m2.

Ühekorruseline maja 3 toaga ristpalkmaja, aknad ja katus vahetatud (2012.a). Maja voodriks silikaattellis, viilkatus, võimalik välja ehitada teine korrus, peakaitse 3*16A (pooled elektrijuhtmed vahetatud). Vesi puurkaevust, kanalisatsioon imbväljak (dušš, boiler, saun, wc ja vannituba koos), ahjuküte.
Krundil asub veel kolm hoonet: saun (renoveerimist vajav), garaaž ja amortiseerunud maakivi hoone.
Eramu on planeeringult läbikäidavate tubadega ning iseloomulik vabariigiaegsele majale.

Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Uus registriosa number 2422135

I jagu KINNISTU KOOSSEIS
Kande number 1
Katastritunnus 61601:001:0069
Sihtotstarve ja asukoht Elamumaa 100%, Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puduküla, Korsi.
Pindala 8183 m2
Maakatastri andmed üle võetud 16.12.2017.

II jagu OMANIK
Siim Saska (isikukood 38407182742) 12.06.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 19.06.2007.Kohtunikuabi Mare Aasmäe

III jagu KOORMATISED JA KITSENDUSED
Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked; käsutusõiguse kitsendused
Kande number 3
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. 5.12.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.12.2017. Kohtunikuabi Lii Hallikvee

IV jagu HÜPOTEEGID
Kande number 1
Hüpoteek summas 720 000,00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2260835.
Sisse kantud 19.06.2007. 20.05.2013 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 20.05.2013. Kanne asendab eelmist kannet. Kohtunikuabi Eva Nemvalts
Kande number 2
Hüpoteek summas 13 000,00 eurot SigmaCapital OÜ (registrikood 12243370) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2260835. 9.08.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.08.2016. Kohtunikuabi Aita Kastor

Enampakkumine viiakse läbi Danske Bank A/S Eesti filiaal hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks ning peale kinnistu enampakkumisel müümist hüpoteegikanded ja keelumärked kustutakse.

Alghind: 15 000 euro(t).

Omanik: Siim Saska (isikukood 38407182742)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50999 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot Sirje Tael arveldusarvele nr EE392200221053013438 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.02.2020 10:30 oksjonil ID50999 osalemise eest. Kinnisvara: Puduküla, Korsi, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.02.2020 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.01.2020 kell 10:30 ja lõpeb 18.02.2020 kell 10:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.02.2020 kell 10:30 ja lõpeb 27.02.2020 kell 10:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga 56503342, sirje@stael.ee Kinnisasjaga tutvumine toimub eelneval registreerimisel kinnisasja asukohas.
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest.
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole : Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt 11D), 10151 Tallinn (VI korrus), E-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773.
Menetluse nr: 193/2017/1379
Kohtutäitur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7401551
E-post: taitur@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1571821
Seotud teadaanded:Menetlus 193/2017/1379
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1415673)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1429534)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1448041)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1463674)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1481896)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509097)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1523971)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1557039)