Jõgeva maakond, Torma vald, Vanamõisa küla

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 9393 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Üldpind:148.1
Asukoht:Jõgevamaa
Aadress:Jõgeva maakond, Torma vald, Vanamõisa küla, müüakse 4/16 mõtteline osa
Enampakkumised
Korraldaja:Ivi Kalmet
 
Alghind:228.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Ivi Kalmet avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ehitisregistrisse kantud ehitised asukohaga Jõgeva maakond, Torma vald, Vanamõisa küla:
1) elamu (ehitisregistri kood 120268334,üksikelamu, ehitisealune pind 152 m2, üldkasutatav pind 148,1 m2, 1 korrus).
2) saun (ehitisregistri kood 220270664, ehitsealune pind 16 m2, 1 korrus.
Müüakse võlgnik Kristo Kalm'ule (38902122723) kuuluvat 4/16 eelpool kirjeldatud kaasomandis olevatest ehitistest.

Alghind: 228 euro(t). Võlgnikule kuuluva kaasomandi alghind.

Omanik: Kristo Kalm (isikukood 38902122723)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=31778 ning tasuda tagatisraha 22 eurot Ivi Kalmet arveldusarvele nr EE501010010124155015 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.06.2017 12:00 oksjonil ID31778 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.06.2017 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.05.2017 kell 13:30 ja lõpeb 07.06.2017 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.06.2017 kell 12:00 ja lõpeb 15.06.2017 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga saab tutvuda kohapeal.
Täiendav info kohtutäiturilt tel 7721252
Kohtutäitur Ivi Kalmet
Piiri 4, 48304 Jõgeva
Telefon: 7721252
E-post: Ivi.Kalmet@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Ivi Kalmet
Telefon: 7721252
E-post: Ivi.Kalmet@taitur.just.ee
Teadaande number 1136100