Jõgevamaa, Mustvee linn, Ranna tee

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 1010 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Jõgevamaa
Aadress:Jõgevamaa, Mustvee linn, Ranna tee
Enampakkumised
Korraldaja:Anne Böckler
 
Alghind:165.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.10.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):48501:011:0031
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Anne Böckler avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
229/1277 mõtteline osa kinnisasjast asukohaga Jõgevamaa, Mustvee linn, Ranna tee, registriosa nr 2875835. Kinnisasja suurus on 1277 m2. Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2875835. Esimesse jakku on kande nr 1 all sisse kantud katastritunnus 48501:011:0031, sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Jõgevamaa, Mustvee vald, Mustvee linn, Ranna tee, pindala 1277 m2. Teise jakku on kande nr 7.2 all sisse kantud Olesia Khrusnova (sünniaeg 9.03.1979), kellele kuulub 135/1277 kaasomandist. Teise jakku on kande nr 7.3 all sisse kantud Sergei Krivonogov (isikukood 38505162743), kellele kuulub 229/1277 kaasomandist. Teise jakku on kande nr 7.4 all sisse kantud Irina Shepel (sünniaeg 7.08.1950), kellele kuulub 69/1277 kaasomandist. Teise jakku on kande nr 7.5 all sisse kantud Liudmila Korzh (sünniaeg 18.07.1947), kellele kuulub 69/1277 kaasomandist. Teise jakku on kande nr 7.6 all sisse kantud ühisomanikud Linda Jantšuk (isikukood 45104152235), Nikolai Jantšuk (isikukood 34708132212), kellele kuulub 110/1277 kaasomandist. Teise jakku on kande nr 7.7 all sisse kantud OkTrade OÜ (asutamisel), kellele kuulub 665/1277 kaasomandist.Kolmandasse jakku on kande nr 1 all sisse kantud keelumärge Sergei Krivonogov kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Condor Inkasso OÜ, kohtutäitur Anne Böckler kasuks.Neljandas jaos sissekanded puuduvad. Pärast kinnisasja müümist käsutamise keelumärge kustutatakse.

Alghind: 165 euro(t).

Omanik: Sergei Krivonogov (isikukood 38505162743)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48768 ning tasuda tagatisraha 16 eurot Anne Böckler, kohtutäitur arveldusarvele nr EE051010010124431014 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.10.2019 11:00 oksjonil ID48768 osalemise eest. Kinnisvara: Ranna tee, Mustvee vald, Jõgeva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.10.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.09.2019 kell 12:00 ja lõpeb 21.10.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 28.10.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur müüdud asja puuduste eest.

Rohkem infot enampakkumise korra kohta kohtutäitur Anne Böckleri büroost büroo lahtioleku aegadel või e-maililt maarja.kalk@taituriabi.just.ee
Menetluse nr: 182/2014/875
Kohtutäitur Anne Böckler
Õpetaja 9a, 51003 Tartu
Telefon: 7420486
E-post: Anne.Bockler@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Maarja Kalk
Telefon: 7420486
E-post: Anne.Bockler@taitur.just.ee
Teadaande number 1523813
Seotud teadaanded:Menetlus 182/2014/875
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1457873)