Jüri tn 80, Võru linn

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 872 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Võrumaa
Aadress:Jüri tn 80, Võru linn
Enampakkumised
Korraldaja:Taive Peedosaar
 
Alghind:16 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:09.10.2019 10:20
 
Katastritunnus(ed):91901:010:1370
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Taive Peedosaar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1792541 kantud kinnisasi, katastritunnusega 91901:010:1370, elamumaa 100%, reaalosa pindala 29.70 m2 (üks tuba, köök, koridor, vannituba, WC.
Kinnistusraamatu II jaos kinnisasja omanikuna sisse kantud Toomas Helistvee, 36708126513;
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 900 000 krooni aktsiaseltsi Eesti Krediidipank, 10237832 Tallinn kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu ro 337941.
Korteri seisund rahuldav, aknad uksed vahetamata, vannitoas remont tehtud, vannitoas pesumasin Samsung, köögis valge köögimööbel, - tehnika.
Hüpoteek kuulub pärast edukat enampakkumist kustutamisele.

Alghind: 16 500 euro(t). korteriomandil lasub üürivõlg

Omanik: Toomas Helistvee (isikukood 36708126513)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48617 ning tasuda tagatisraha 1 650 eurot Taive Peedosaar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE021010010124019012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.10.2019 10:00 oksjonil ID48617 osalemise eest. Kinnisvara: Jüri tn 80, Võru linn, Võru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.10.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.09.2019 kell 10:00 ja lõpeb 09.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
taive.peedosaar@taitur.just.ee
Menetluse nr: 119/2019/434
Kohtutäitur Taive Peedosaar
Jüri 43, 65610 Võru
Telefon: 7823260
E-post: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Taive Peedosaar
Telefon: 7823260
E-post: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee
Teadaande number 1520962
Seotud teadaanded:Menetlus 119/2019/434
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1504920)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1504922)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1520964)