Juurdeveo 5-4 Tallinn

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 528 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:53.9
Asukoht:Tallinn
Aadress: Juurdeveo 5-4 Tallinn
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:82 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:11.12.2018 12:00
 
Katastritunnus(ed):78401:118:0150
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Katrin Gaver-le kuuluv 2-toaline korteriomand asukohaga Juurdeveo 5-4 Tallinn.
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 15971701 (katastritunnus 78401:118:0150) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Juurdeveo tn 5. Pindala 1047 m2. 539/11221 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 4, mille üldpind on 53,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 4. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 15971501, 15971601, [...], 15973001, 15973101, 15973201 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 16.12.2003 kinnistamisavaldusega.
2 tuba, avatud köök, vannituba/wc; 1. korrus.
Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos, kanne nr 1 - Märkus kasutuskorra kokkuleppe kohta vastavalt 16.07.2004.a. sõlmitud lepingu punktile 2. 16.07.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 02.09.2004;
III jaos, kanne nr 2 - Keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak (isikukood 35707260213), ALG Liisingu Aktsiaselts (registrikood 10308153) kasuks. 19.03.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 22.03.2018;
III jaos, kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), osaühing Apollona (registrikood 10066715) kasuks. 28.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.07.2018;
IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 835 000,00 krooni kõrvalnõuetega 0,00 krooni ja intressimääraga protsenti Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 25.03.2004. äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 16.06.2015. Kanne asendab eelmist kannet;
IV jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 400 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 11.08.2005. äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 16.06.2015. Kanne asendab eelmist kannet;
IV jaos 3. järjekohal - Hüpoteek summas 5 000,00 eurot osaühing Apollona (registrikood 10066715) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 11.06.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 16.06.2015.

Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteekidega tagatud nõute rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!!

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 82 000 euro(t).

Omanik: Katrin Gaver (isikukood 47309120037)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=42617 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.12.2018 12:00 oksjonil ID42617 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Juurdeveo tn 5, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.12.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.11.2018 kell 13:00 ja lõpeb 11.12.2018 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.12.2018 kell 14:00 ja lõpeb 18.12.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.12.2018 kell 10:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt Karmen Vaha, telefon 53307933, e-post karmen.vaha@pindi.ee
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1388666