Kaasiku tee 2, Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond

Täna vaadatud: 10 korda. Kokku vaadatatud 171 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Pärnumaa
Aadress: Kaasiku tee 2, Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Andrus Õnnik
 
Alghind:5 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:27.02.2020 12:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Horsforte OÜ (pankrotis) (registrikood: 12374253) pankrotihaldur Andrus Õnnik avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Hoonestamata kinnistu, asukohaga Kaasiku tee 2, Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond. Registriosa nr. 1616006.
948m2 suurune eluasememaa. Kinnistul asub amortiseerunud vundament.
Kinnistul puuduvad elekter, vesi ja kanalisatsioon, kuid elektri- ja veeühenduse valmidus on krundi piiri läheduses. Piirkonnas puudub tsentraalne kanalisatsioon ja ümbruskonnas kasutatakse lokaalset kanalisatsiooni.
Kinnistu kolmandas jaos on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti, registrikood 70000349) kasuks. Enampakkumisel müügil keelumärge kustutatakse.


Omanik: Horsforte OÜ (12374253, pankrotis)
Alghind: 5 000,00 eurot (viis tuhat eurot, ei sisalda ega lisandu käibemaksu)
Enampakkumistele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb
27.02.2020 kell 12.00.
Enampakkumised algavad (pakkumiste tegemise algusaeg) 27.02.2020 kell 15.00.
Enampakkumistel tehtavate pakkumiste samm on 200 eurot.
Enampakkumised lõpevad 06.03.2020 kell 15.00.
Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.
Pakkumisi saab teha ainult https://www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.
Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast Horsforte OÜ (pankrotis) arveldusarvele EE032200221056301804 Swedbank AS-is . Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.02.2020 kell 12.00. Enampakkumisel võimaldatakse osaleda alles peale tagatisraha laekumist. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele makstud tagatisraha tagastatakse.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Omandi ülekandmise kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostja. Pankrotihaldur esitab avalduse ostja registrisse omanikuna sissekandmiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne vastava avalduse esitamist.
Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.
Kõik isikud, kellel on õigusi müüdavale varale peavad pankrotihaldurile tegema teatavaks oma õigused ning esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust.


Alghind: 5 000 euro(t). ei sisalda, ega lisandu käibemaksu

Omanik: Horsforte OÜ (pankrotis) (registrikood: 12374253)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51327 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Horsforte OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE032200221056301804 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.02.2020 12:00 oksjonil ID51327 osalemise eest. Kinnisvara: Kaasiku tee 2, Tori vald, Pärnu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.02.2020 kell 16:00 ja lõpeb 27.02.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.02.2020 kell 15:00 ja lõpeb 06.03.2020 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub eelnevalt kokku leppides kas e-posti teel pinker@hot.ee või telefonil 4431313
Menetluse nr: 2-19-17474
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Lai 10, 80010 Pärnu
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande number 1577295
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-17474
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha teade (1545521)
Käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1548636)
Pankroti väljakuulutamise teade (1550411)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1567426)