Karja tn 2-17, Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu maakond (Rocki Albert)

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 948 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:50
Asukoht:Pärnu
Aadress: Karja tn 2-17, Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Rocki Albert
 
Alghind:7 200.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.07.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed):39501:001:0088
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
korteriomand asukohaga Karja tn 2-17, Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1374006, katastritunnus 39501:001:0088, elamumaa 100% pindalaga 2169,0 m2, korteriomand moodustab 500/8924 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 17, mille üldpind on 50,00 m2.
Koormatised kinnistusraamatus:
III jaos, kanne nr 5: keelumärge Janek Popov (isikukood 37612194225) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Bigbank AS (registrikood 10183757) kasuks.
III jaos, kanne nr 6: keelumärge Janek Popov (isikukood 37612194225) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Intrum Estonia (registrikood 10036074), kohtutäitur Rocki Albert kasuks.
III jaos, kanne nr 7: keelumärge Annela Leiman (isikukood 48501034713) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Intrum Estonia (registrikood 10036074), kohtutäitur Rocki Albert kasuks.
IV jakku 1. järjekohale on kantud sisse hüpoteek summas 20 000,00 krooni kõrvalnõuetega 6 000,00 krooni ja intressimääraga 16 protsenti AS Intrum Estonia (registrikood 10036074) kasuks;
2. järjekohale on kantud sisse hüpoteek summas 145 000,00 krooni AS Intrum Estonia (registrikood 10036074) kasuks;
3. järjekohale on kantud sisse hüpoteek summas 280 000,00 krooni AS Intrum Estonia (registrikood 10036074) kasuks.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 alusel on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile. Vastavalt sama paragrahvi lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõike 2 kohaselt ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.

Kõik kinnisasja koormavad hüpoteegid ja keelumärked kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müümist enampakkumisel.

Lisainfo: renoveerimist vajav keskküttega korter, III korrus, üp 50 m2 Majas on 18 korterit, maja on renoveerimata. Ühistu olemas. 3 tuba, avatud köök, Wc ja vannituba eraldi. Elektrijuhtmed vanad, Uued plastikaknad, Tubades laminaat v.a koridor ja köök. Korteril on kasutada keldriboks.


Alghind: 7 200 euro(t).

Omanik: Annela Leiman (isikukood 48501034713); Janek Popov (isikukood 37612194225)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54112 ning tasuda tagatisraha 720 eurot Rocki Albert, kohtutäitur arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.07.2020 11:00 oksjonil ID54112 osalemise eest. Kinnisvara: Karja tn 2, Pärnu linn, Pärnu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.07.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.06.2020 kell 17:00 ja lõpeb 21.07.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.07.2020 kell 12:00 ja lõpeb 28.07.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks palun eelnevalt helistada maaklerile Mai Kõvatomas , gsm +372 56980324, e-post mai.kovatomas@pindi.ee. Kohtutäituri büroo kontakt telefon: 4429972, 4429971; e-post: info@albert.ee, svetlana.vaisa@albert.ee.
Menetluse nr: 176/2019/610, 176/2019/611
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: info@albert.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Svetlana Väisa
Telefon: 4429972
E-post: svetlana.vaisa@albert.ee
Teadaande number 1624080
Seotud teadaanded:Menetlus 176/2019/611
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1582076)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1595777)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1609217)

Menetlus 176/2019/610
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1582076)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1595777)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1609217)