Katse 5-45, Kohtla-Järve

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 1955 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:38.9
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Katse 5-45, Kohtla-Järve
Enampakkumised
Korraldaja:Kohtutäitur Andrei Krek
 
Alghind:540.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:12.02.2020 16:00
 
Katastritunnus(ed): 32213:002:0024
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
korteriomand asukohaga Katse 5-45, Kohtla-Järve, mille üldpind on 38,9 m2, 2 tuba, 2 korrus, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 21706807 (katastritunnus 32213:002:0024).

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:

III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Krediidikaitse Grupp OÜ (registrikood 11693223) kasuks. 8.04.2015 kohtutäituri avalduse, 16.03.2015 kohtumääruse alusel sisse kantud 14.04.2015.

III jaos 2. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek (isikukood 38005273727), Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 13.11.2015.

IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 141 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 12.07.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 31.07.2006.

Enampakkumine toimub hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kõik kanded kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.andreikrek.com

Alghind: 540 euro(t).

Omanik: Oksana Butt (isikukood 48112062214)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50807 ning tasuda tagatisraha 54 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.02.2020 16:00 oksjonil ID50807 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Katse tn 5, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.02.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.01.2020 kell 10:00 ja lõpeb 12.02.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.02.2020 kell 10:00 ja lõpeb 20.02.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumiseks palun võtta kohtutäituri bürooga ühendust telefonil 3569490 või e-post teel info@andreikrek.com. Varaga tutvumine toimub eelnevl kokkulepel.
Menetluse nr: 066/2015/2020
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1568507
Seotud teadaanded:Menetlus 066/2015/2020
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1415718)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1436113)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1490121)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1547499)