Kinnistu asukohaga Sääla tee 8/2, Kivi-Vigala küla, Vigala vald, Raplamaa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 5277 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Krundi suurus:436
Asukoht:Raplamaa
Aadress:Sääla tee 8/2, Kivi-Vigala küla, Vigala vald, Raplamaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:7 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Registriosa nr(-id):2774137
 
Ametlik TeadaanneLisainfo:


Maakler Aili
Avent


Tel: 5139262


E-post:
aili.avent@pindi.ee


 

Elamu vajab põhjalikku renoveerimist. Kevadvesi tungib keldrisse. Korstnajalg vajab ümberehitamist. Elruumidest keskküte. 

 

Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Karro Heli’le (sünd: 28.03.1958.a.) kuuluva


 


Kinnistu,
registriosa nr
. 2774137, asukohaga Sääla
tee 8/2, Kivi-Vigala küla, Vigala vald, Raplamaa
(katastritunnus 88402:003:0049; pindala
436m2, kinnistu on hoonestatud, kinnistul paikneb kahekordne elamu, suletud netopind
147.2m2), alghinnaga 7000 €.


 


Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Keelumärge käsutamise keelu
kohta BIGBANK AS (registrikood 10183757) kasuks. 16.12.2009 kohtutäituri
avalduse, 24.07.2008 kohtumääruse alusel sisse kantud 30.12.2009. Keelumärge
kinnisasja käsutamise keelamiseks hüpoteegist tulenevate nõuete täitmisel
Krediidimenetluse Keskus OÜ (registrikood 12360666), kohtutäitur Rannar Liitmaa
(isikukood 37604234718) kasuks. 15.08.2013 kohtutäituri avalduse, 15.08.2013
otsuse alusel sisse kantud 22.08.2013. Hüpoteek summas 113 000,00 krooni
Krediidimenetluse Keskus OÜ (registrikood 12360666) kasuks. Kinnistu igakordne
omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude
rahuldamiseks. Enampakkumise tulemi
arvelt nõuded rahuldatakse ning keelumärked ja hüpoteek kuulub kustutamisele.


 


Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 21.07.2016 kl 17.00 kuni 11.08.2016
kl 12.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse
enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad
enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib
enampakkumisel pakkujana osaleda.


 


Enampakkumine algab 11.08.2016 kl 13.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 18.08.2016 kl 13.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit.


 


Enampakkumise samm 100 eurot.


 


Elektroonilise
enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse,
teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale
järgneval tööpäeval. Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna
tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro.
Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast,
ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.


 


Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna
tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna
kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama
ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva
jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.


 


Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.


 


Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel.


 


Huvilistel
on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.