Kiviõli linn, Võidu tn 10-8

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 481 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Kiviõli linn, Võidu tn 10-8
Enampakkumised
Alghind:37.50 EUR
 
Enampakkumise aeg:23.10.2019 09:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Ksenija Kuznetsova (Averkina) (isikukood 49004092229) pankrotihaldur Mihkel Gaver avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
KSENIJA KUZNETSOVA (isikukood 49004092229, pankrotis, endine perenimi "Averkina") pankrotihaldur Mihkel Gaver müüb elektroonilisel enampakkumisel Ksenija Averkinale (pankrotis) kuuluva ½ kaasomandist alljärgnevast kinnisvarast.\\609/48092 mõttelist osa kinnistust registriosa numbriga 1326008. Reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 60,90 m2. Asukoht IdaVirumaa, Kiviõli linn, Võidu tn 10-8. Elamumaa 100 %, katastritunnus 30901:008:0006.\\Registriosa teise jakku on kantud:\Ksenija Averkina (isikukood 49004092229) 1/2 kaasomandist\Alexey Kuznetsov (isikukood 38004162233) 1/2 kaasomandist (ei ole käesoleva oksjoni esemeks)\\Registriosa kolmandasse jakku on kantud:\1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks.\2. Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. \\Registriosa neljandas jaos kandeid ei ole.\\Müügi korral keelumärge ja märkus kustutatakse.\ NB! Käesoleva enampakkumisega müüakse ½ kaasomandist, so ainutl Ksenija Kuznetsovale kuuluv kaasomandi osa.\

Alghind: 37,50 euro(t). Alghinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse. Enampakkumise võitja ei pea tasuma eelmise omaniku võlgnevust KÜ ees (alus KrtS §-d 43,44).

Omanik: Ksenija Kuznetsova (Averkina) (isikukood 49004092229)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48862 ning tasuda tagatisraha 3 eurot Ksenija Averkina arveldusarvele nr EE102200221014367026 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.10.2019 12:00 oksjonil ID48862 osalemise eest. Kinnisvara: Võidu tn 10 // Ida-Viru maakond, Kiviõli linn, Võidu tn 10, Lüganu". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 01.11.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 3 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks palun võtta ühendust pankrotihaldur Mihkel Gaveriga telefonil 5041427.
pankrotihaldur Mihkel Gaver
Advokaadibüroo GAVER, Turu 2, 51004 Tartu
Telefon: 5041427
E-post: mihkel@gaver.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Mihkel Gaver
Telefon: +372 5041427
E-post: mihkel@gaver.ee
Teadaande number 1525750