Kohtla-Järve linnas, Järve linnaosas, Kalevi 34-32

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 35 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:61.2
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Kohtla-Järve linnas, Järve linnaosas, Kalevi 34-32
Enampakkumised
Korraldaja:Kohtutäitur Andrei Krek
 
Alghind:7 600.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:30.10.2019 16:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kohtla-Järve linnas, Järve linnaosas, Kalevi 34 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 32, üldpinnaga 61,20 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 21452707 all järgmises koosseisus:

I jakku on kantud 612/28046 mõttelist osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 32, mille üldpind on 61,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 32. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 1449607, 1449707, 1449807, 1449907, 1450007, 1450107, 1450207, 1450307, 1450407, 1450507, 1450607, 1450707, 1450807, 1450907, 1451007, 1451107, 1451207, 1451307, 1451407, 1451507, 1451607, 1451707, 1451807, 1451907, 1452007, 1452107, 1452207, 1452307, 1452407, 1452507, 1452607, 1452807, 1452907, 1453007, 1453107, 1453207, 1453307, 1453407, 1453507, 1453607, 1453707, 1453807, 1453907, 1454007, 1454107, 1454207, 1454307, 1454407, 1454507, 1454607, 1454707, 1454807, 1454907, 1455007, 1455107, 1455207, 1455307, 1455407, 1455507. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 4.12.2003 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

II jakku on kantud omanikuna Svetlana Passel (isikukood 47305192212)

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Intrum Justitia Debt Finance AG (registrikood 020.3.020.910-7) kasuks. 30.04.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 9.05.2015.
Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 7 600 euro(t).

Omanik: SVETLANA PASSEL (isikukood 47305192212)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48823 ning tasuda tagatisraha 760 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.10.2019 16:00 oksjonil ID48823 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Kalevi tn 34, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.10.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 30.10.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.11.2019 kell 10:00 ja lõpeb 08.11.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2015/772
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1524809