Kolmetoaline korteriomand asukohaga Lasteaia tn 10-7, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Läänemaa (HÜPOTEEGIGA)

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 111 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:60.1
Asukoht:Läänemaa
Aadress:Lasteaia tn 10-7, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Läänemaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:4 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:05.11.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):77601:002:0700
Registriosa nr(-id):1404732
 
Lisainfo & Finantseerimine

Maakler Kaie Roos

Tel: 5178676

E-post: kaie.roos@pindi.ee   

Ametlik TeadaannePärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Sepp Kati’le (sünd: 06.12.1983.a.) kuuluva 3-toalise korteriomandi, registriosa nr. 1404732, asukohaga Lasteaia tn
10-7, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Läänemaa
(katastritunnus
77601:002:0700;
üp: 60.10m
2, 1. korrus), alghinnaga 4500 €. Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised:.Keelumärge kinnisasja
käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718), Era
Liisingu Inkassoteenused Aktsiaselts (registrikood 10625474) kasuks. Hüpoteek
summas 7 500,00 eurot
SigmaCapital OÜ (registrikood 12243370) kasuks.
Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele
hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ning keelumärge kustutatakse.
Hüpoteek jääb püsima. Hüpoteegiga tagatud nõude jääk 2019.a. veebruarikuu
seisuga on 9810.07 eurot. Nõude jääk on ajas muutuv. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 14.10.2019 kl 17.00 kuni 05.11.2019
kl 11.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse
enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad
enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel
pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 05.11.2019 kl 12.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 12.11.2019 kl 12.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2 minutit. Enampakkumise samm 100 eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja
makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele
tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul. Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna
tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna
kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama
ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva
jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel. Huvilistel
on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.