Kolmetoaline korteriomand asukohaga Suur-Posti tn 12-2, Pärnu linn, Pärnumaa (HÜPOTEEGIGA)

Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 1081 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:64.7
Asukoht:Pärnu
Aadress:Suur-Posti tn 12-2, Pärnu linn, Pärnumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:22 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Registriosa nr(-id):1410005
 
Ametlik TeadaannePärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee
Lindmaa Rika’le (sünd: 22.08.1975.a.) kuuluva 3-toalise korteriomandi, registriosa nr. 1410005, asukohaga Suur-Posti
tn 12-2, Pärnu linn, Pärnumaa
(katastritunnus
62511:072:6620;
üp: 64.70m
2, 1. korrus; ahiküte), alghinnaga 22 500 € Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Märkus kaasomandi
valdamise ja kasutamise kohta.
Kasutuskord vastavalt 01.07.2008.a. lepingu
ptk.III igakordsete kaasomanike kasuks. Keelumärge kinnisasja käsutamise
keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718), Romet Luik
(isikukood 37706152789) kasuks. Hüpoteek summas 30 000,00 eurot Hüpoteeklaen
AS (registrikood 11663703) kasuks. Hüpoteek summas 22 500,00 eurot
Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on
kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude
rahuldamiseks.Enampakkumise tulemi arvelt nõue rahuldatakse ning keelumärge kustutatakse.
Hüpoteek ja märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kohta jääb püsima.
Hüpoteegiga tagatud nõude jääk 2019.a. augustikuu seisuga on 35583.96 eurot.
Nõude jääk on ajas muutuv. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 18.10.2019 kl 17.00 kuni 08.11.2019
kl 10.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri ametialasele a/a nr-le EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse
enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad
enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel
pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 08.11.2019 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 15.11.2019 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2 minutit. Enampakkumise samm 100 eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja
makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest
osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast
enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud
ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind
tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostja soovib osta asja
krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama
kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse
kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna
tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna
kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama
ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva
jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne enampakkumist
kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks
sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel. Huvilistel
on õigus tutvuda varaga vara asukohas eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.