Kopli tee 4, 6, 8, L3, 7, 9, 11, 13, 15 ja 3, Saue vald, Harjumaa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 284 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Kopli tee 4, 6, 8, L3, 7, 9, 11, 13, 15 ja 3, Saue vald, Harjumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:199 900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:14.08.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed): 72601:001:0006 - 72601:001:0014 72701:001:2118
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Green City Arhitektuur OÜ-le kuuluv hoonestamata kinnisasi, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 13102902, katastritunnustega:
1. 72601:001:0006 - Ärimaa 50%, Tootmismaa 50%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 4. Pindalaga 4049 m2;
2. 72601:001:0007 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 6. Pindalaga 1789 m2;
3. 72601:001:0008 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 8. Pindalaga 2088 m2;
4. 72601:001:0009 - Transpordimaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee L3. Pindalaga 3278 m2;
5. 72601:001:0010 - Tootmismaa 50%, Ärimaa 50%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 7. Pindalaga 5954 m2;
6. 72601:001:0011 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 9. Pindalaga 2567 m2;
7. 72601:001:0012 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 11. Pindalaga 2476 m2;
8. 72601:001:0013 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 13. Pindalaga 2270 m2;
9. 72601:001:0014 - Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 15. Pindalaga 2337 m2;
10. 72701:001:2118 - Tootmismaa 50%, Ärimaa 50%, Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kopli tee 3. Pindalaga 8047,0 m2.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jakku kantud - Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Isiklik kasutusõigus asjaõigusseadusest tuleneva tehnovõrgu või -rajatise talumise kohustuse tagamiseks elektripaigaldise majandamiseks elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses vastavalt 10.12.2013.a lepingu punktile 3 ja 10.12.2013.a lepingu lisaks olevale plaanile. 11.12.2013 õienduse, 10.12.2013 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 19.12.2013;
III. jakku kantud - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Finora Capital (registrikood 12324050), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 21.12.2018 kohtutäituri avalduse, 15.08.2017 lepingu, 18.12.2018 otsuse alusel sisse kantud 2.01.2019;
IV. jakku, 1. järjekohale kantud - Hüpoteek summas 255 000,00 eurot AS Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 15.08.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.08.2017. Hüpoteek on koormatud pandiga FC Tagatisagent OÜ (registrikood 12806493) kasuks. 28.09.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.10.2017;
IV. jakku, 2. järjekohale kantud - Hüpoteek summas 85 000,00 eurot osaühing HEMING (registrikood 10755805) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 14.12.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.12.2017.

Enampakkumine toimub keelumärke ja 1.järjekoha hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kõik hüpoteekide ja keelumärgetega seotud kanded kuuluvad pärast edukat enampakkumist kustutamisele!!!

Alghind: 199 900 euro(t).

Omanik: Green City Arhitektuur OÜ (registrikood: 11197879)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47536 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.08.2019 12:00 oksjonil ID47536 osalemise eest. Kinnisvara: Kopli tee 4, 6, 8, L3, 7, 9, 11, 13, 15 ja 3, Saue vald, Harju maa". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.07.2019 kell 18:00 ja lõpeb 14.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 22.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt Margus Toiger, telefon 502 2811, e-post margus.toiger@pindi.ee

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Menetluse nr: 022/2018/7723
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1500613
Seotud teadaanded: Menetlus 022/2018/7723
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1445593)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1461774)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1481134)
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1445592)