Korter Ida-Virumaa, Kiviõli linn, Viru tn 19-14

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 2611 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:60.5
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Kiviõli linn, Viru tn 19
Enampakkumised
Korraldaja:Risto Kütt
 
Alghind:350.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:24.07.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):30901:008:0008
Registriosa nr(-id):2114108
 
Lisainfo & Finantseerimine
Ametlik Teadaanne


Kohtutäitur Risto Kütt avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Jelena Vaitšjunaite'le kuuluv ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2114108 (katastritunnus 30901:008:0008) kantud korteriomand elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Viru tn 19. Pindala 3679,0 m2. 605/42219 mõttelist osa kinnistust ja eriomandi esemena eluruum nr 14, mille üldpind on 60,50 m2. Käesolevat kinnisasja koormavad järgnevad kehtivad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu: Keelumärge kinnisasja käsutamise tõkestamiseks Allied Irish Banks, p.l.c. (registrikood 24173) kasuks.
IV jagu: Hüpoteek summas 127 000,00 krooni Krediidipanga Liisingu Aktsiaselts (registrikood 10079244) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale edukat enampakkumist.
Vara alghind on 350 eurot.

Alghind: 350 euro(t).

Omanik: Jelena Vaitšjunaite (isikukood 46908092259)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46894 ning tasuda tagatisraha 35 eurot Risto Kütt, kohtutäitur arveldusarvele nr EE251010010124739017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.07.2019 11:00 oksjonil ID46894 osalemise eest. Kinnisvara: Viru tn 19, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.07.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 28.06.2019 kell 11:00 ja lõpeb 24.07.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.07.2019 kell 11:00 ja lõpeb 02.08.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada kohtutäiturile tel. 33 200 34. Kinnisasjaga tutvumine toimub kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee
Enampakkumine toimub elektrooniliselt www.oksjonikeskus.ee keskkonnas.


Menetluse nr: 072/2008/1405

Kohtutäitur Risto Kütt
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3320034
E-post: risto.kytt@taitur.just.ee

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Lea Sajor
Telefon: 3320034
E-post: risto.kytt@taitur.just.ee


Teadaande number 1488123

 

 

Seotud teadaanded:

Menetlus 072/2008/1405
Täitemenetluse teade (1488125)