Uus 2a-26, Kohtla-Järve

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 3931 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:39.1
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Uus 2a-26, Kohtla-Järve
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:1 917.35 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):32213:002:0042
 
Lisainfo & Finantseerimine
Korter on 2-toaline, III korrusel, eluruumi üldpind 39,1 m², elamispind 28,3 m²
Ametlik Teadaanne

Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs müüb 30.04.2008 kl 12.30 kohtutäituri büroos Laada 20 Rakvere kordusenampakkumise teel Galina Romanova’le, elukoht Uus 2a-26, Kohtla-Järve, kuuluva korteriomandi, 391/11220 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 26, mille üldpind on 39,1 m² ja mille tähistus plaanil on nr 26. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr 2408607, 2408707, 2408807, 2408907, 2409007, 2409107, 2409207, 2409307, 2409407, 2409507, 2409607, 2409707, 2409807, 2409907, 2410007, 2410107, 2410207, 2410307, 2410407, 2410507, 2410607, 2410707, 2410807, 2410907, 2411007, 2411207, 2411307, 2411407, 2411507, 2411607, 2411707 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Korteriomandi ese on määratud 3.05.2006 kinnistamisavaldusega. Viru Maakohtu Kohtla-Järve kinnistusosakonna registriosa nr 2411107, asukohaga Uus 2a-26 Kohtla-Järve, katastritunnus 32213:002:0042. Korter on 2-toaline, III korrusel, eluruumi üldpind 39,1 m², elamispind 28,3 m². Korteriomandile on seatud hüpoteek summas 80 000 krooni AS Kagu Invest (reg.-kood 10023657) kasuks. Korteriomandile on seatud vara käsutamise keelumärge AS Kohtla-Järve Soojus (reg.-kood 10160791) kasuks. Hüpoteek ja keelumärge kustutatakse.

Kordusenampakkumise alghind on 30 000 kr. Tagatisraha 10% vara alghinnast võib tasuda enne enampakkumise päeva kohtutäituri ametialasele arvele AS Hansapank a/a 221016565994 või tasuda enne pakkumise tegemist sularahas. Kui ostuhind jääb alla 200 000 kr, tuleb ostuhind tasuda kohe peale enampakkumist; kui ostuhind ületab 200 000 kr, tuleb kohe peale enampakkumist tasuda 1/10 ostuhinnast ja ülejäänud summa 15 päeva jooksul peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse sularahas või elektroonilise rahavahendiga maksmist või muu raha kohest laekumist kontrollida võimaldava vahendi abil tasumist. Kordusenampakkumisele saab esitada ka kirjalikke hinnapakkumisi, mis peavad olema kinnises ümbrikus märkega “Enampakkumine Uus 2a-26 Kohtla-Järve”, kuhu peab olema märgitud pakkuja nimi ja elukoht, kinnistu kirjeldus, asukoht ja registriosa number, millele pakkumine tehakse ning kinnistu eest pakutav hind. Isikud, kellel on keelumärke sissekandmise ajaks kinnistusraamatusse kandmata õigusi, peavad oma õigused kohtutäiturile teatavaks tegema enne enampakkumist ja kohtutäituri nõudmisel oma õigusi põhistama. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama enampakkumise lõpetamise või peatamise kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva. Info tel 322 3919, 511 7900 või e-post raigo.pars@taitur.just.ee.