Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Uus põik 7

Täna vaadatud: 8 korda. Kokku vaadatatud 238 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress: Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Uus põik 7
Enampakkumised
Korraldaja:Kohtutäitur Andrei Krek
 
Alghind:10 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:26.05.2020 16:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Geograafilised koordinaadid: 59°26'18.3"N 26°15'19.2"E

Hoonestusõigus kinnistule asukohaga Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Uus põik 7 üldpinnaga 2014 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 15487450 all järgmises koosseisus:
Hoonestusõigus tähtajaga 25 aastat, mis on koormatisena kantud:
kinnistu nr 5208031
registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Haljala vald.

Hoonestusõiguse sisu vastavalt 12.08.2019. a kinnistamisavaldusele. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks piiratud asjaõigustega on vajalik hoonestusõigusega koormatud kinnistu omaniku nõusolek.
II jakku on omanikuna kantud Kärt Devaney
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal ostueesõigus kinnistu nr 5208031 igakordse omaniku kasuks. 12.08.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.08.2019. JÄÄB KEHTIMA
III jaos 2. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek (isikukood 38005273727) kasuks. 20.01.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 27.01.2020.KUULUB KUSTUTAMISELE
Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 10 000 euro(t). Ostueesõigus igakordse omaniku kasuks!

Omanik: Kärt Devaney (isikukood 49003125259)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52666 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.05.2020 16:00 oksjonil ID52666 osalemise eest. Kinnisvara: Uus põik 7, Haljala vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.05.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.05.2020 kell 10:00 ja lõpeb 26.05.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.05.2020 kell 10:00 ja lõpeb 03.06.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2015/586
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1600268
Seotud teadaanded:Menetlus 066/2015/586
Vara arestimise teade (1600240)