Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Pariisi küla, Viinani

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 122 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress: Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Pariisi küla, Viinani
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:25 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.11.2019 23:59
 
Katastritunnus(ed): 71601:002:0300
Registriosa nr(-id):31031
 
Lisainfo & Finantseerimine

Pindala 8,92 ha.
Tegemist on hoonestamata kinnistuga. Maatulundusmaa 8.92 ha, millest haritav maa 0.11 ha, looduslik rohumaa 0.07 ha, metsamaa 8.46 ha ja muu maa 0.28 ha. Potensiaalne liiva-ja kruusakarjäär, kuid hetkel puudub kinnistul nii maavara geoloogilise uuringute luba kui ka maavara kaevandamise luba.

Enampakkumisel müüakse  AM3 Baltic OÜ kuuluv 1/3 kaasomandi osast.

Ametlik Teadaanne
Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 31031.
Katastritunnus 71601:002:0300.
Sihtotstarve ja asukoht:
Maatulundusmaa 100%, Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Pariisi küla, Viinani.
Pindala 8,92 ha.
Tegemist on hoonestamata kinnistuga. Maatulundusmaa 8.92 ha, millest haritav maa 0.11 ha, looduslik rohumaa 0.07 ha, metsamaa 8.46 ha ja muu maa 0.28 ha. Potensiaalne liiva-ja kruusakarjäär, kuid hetkel puudub kinnistul nii maavara geoloogilise uuringute luba kui ka maavara kaevandamise luba.

Alghind: 25 000 euro(t).

Omanik: AM3 Baltic OÜ (registrikood: 11511034) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49360 ning tasuda tagatisraha 2 500 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.11.2019 23:59 oksjonil ID49360 osalemise eest. Kinnisvara: Viinani, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.11.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.10.2019 kell 18:00 ja lõpeb 18.11.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.11.2019 kell 10:00 ja lõpeb 26.11.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnistuga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnistu asukohas.
Kinnistuga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge AM3 Baltic Osaühing (registrikood 11511034) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 10.07.2018 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 11.07.2018. Kohtunikuabi Kariina Orr
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.

Menetluse nr: 158/2019/700
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1535987