Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 44-1

Täna vaadatud: 12 korda. Kokku vaadatatud 59 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:64.7
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 44-1
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:8 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.06.2020 23:59
 
Katastritunnus(ed):66301:008:0630
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2220231.
Katastritunnus 66301:008:0630.
Sihtotstarve ja asukoht:
Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 44.
Pindala 1906,0 m2.
647/17368 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 1, mille üldpind on 64,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 1. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2220331, 2220431, 2220531, 2220631, 2220731, 2220831, 2220931, 2221031, 2221131, 2221231, 2221331, 2221431, 2221531, 2221631, 2221731, 2221831, 2221931, 2222031, 2222131, 2222231, 2222331, 2222431, 2222531, 2222631, 2222731, 2222831, 2222931, 2223031, 2223131. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 23.04.2001 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
3-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 64,70 m2, I korrus.

Alghind: 8 000 euro(t).

Omanik: Tarmo Räitsak (isikukood 37904235212)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53265 ning tasuda tagatisraha 800 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.06.2020 23:59 oksjonil ID53265 osalemise eest. Kinnisvara: Võidu tn 44, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.06.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.05.2020 kell 17:00 ja lõpeb 15.06.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.06.2020 kell 10:00 ja lõpeb 23.06.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal korteriomandi asukohas. Korteriga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge Tarmo Räitsak (isikukood 37904235212) kuuluvale mõttelisele osale kinnistust käsutamise keelamiseks AS Scandi Floor Eesti (registrikood 10961315) kasuks. 4.01.2012 prokuratuuri avalduse, 10.01.2012 prokuratuuri avalduse, 29.12.2011 kohtumääruse alusel sisse kantud 10.01.2012. Kohtunikuabi Ilona Kirm
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
NB ! MÜÜAKSE 1/6 KAASOMANDI OSAST !
Menetluse nr: 158/2013/2019
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1610123