Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 11-45

Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 73 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:49
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress: Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 11-45
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:6 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:26.05.2020 23:59
 
Katastritunnus(ed): 78801:001:1180
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2815431.
Katastritunnus 78801:001:1180.
Sihtotstarve ja asukoht:
Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tamsalu vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 11.
Pindala 5339 m2.
490/24686 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 45, mille üldpind on 49,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 45. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2811031, 2811131, 2811231, 2811331, 2811431, 2811531, 2811631, 2811731, 2811831, 2811931, 2812031, 2812131, 2812231, 2812331, 2812431, 2812531, 2812631, 2812731, 2812831, 2812931, 2813031, 2813131, 2813231, 2813331, 2813431, 2813531, 2813631, 2813731, 2813831, 2813931, 2814031, 2814131, 2814231, 2814331, 2814431, 2814531, 2814631, 2814731, 2814831, 2814931, 2815031, 2815131, 2815231, 2815331 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 14.02.2002 asjaõiguslepinguga.
2-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 49 m2, V korrus.

Alghind: 6 000 euro(t).

Omanik: ARDI LIIVAK (isikukood 36911205211)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52900 ning tasuda tagatisraha 600 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.05.2020 23:59 oksjonil ID52900 osalemise eest. Kinnisvara: Ääsi tn 11, Tapa vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.05.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.05.2020 kell 18:00 ja lõpeb 26.05.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.05.2020 kell 10:00 ja lõpeb 03.06.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal korteriomandi asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OMEGA INVEST OÜ (registrikood 10866568) kasuks.
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2012/1601
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1603832