Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Koiduküla, Sarapiku

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 382 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Koiduküla, Sarapiku
Enampakkumised
Korraldaja:Hille Kudu
 
Alghind:20 900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.10.2019 14:00
 
Katastritunnus(ed):78701:002:0126
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Hille Kudu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Hille Kudu müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Hiis Alari'le kuuluva kinnisasja, mis asub Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Koiduküla, Sarapiku, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 428531, katastritunnusega 78701:002:0126.

Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 1925. aastal ehitatud elamu ehitusaluse pinnaga 406 ruutmeetrit ning suletud netopinnaga 356,6 ruutmeetrit. Hindamisakti kohaselt on tegemist lihtsa pika ristkülikukujulise alusplaaniga rehielamu tüüpi, viilkatusega osaliselt välja ehitatud katusekorrusega ühepereelamuga. Elamul on osaline keldrikorrus, põhikorrus ja katusekarrus.

Lisaks asub kinnistul viilaktusega ühekorruseline abihoone (kuur) pindalaga 43,1 ruutmeetrit. Hoones on elektrivarustus.

Krunt on kompaktse kujuga, tasase pinnasevormiga. Õuealal on rohumaa, looduslik kõrghaljastus, viljapuud-põõsad. Õueala on osaliselt võrkaiaga piiritletud.

Tegemist on privaatse paigaga, mis asub elava liiklusega teedest eemal. Lähiümbruses valdavalt metsa- ja põllumaa, väga vähese liiklusega külatee. Kinnistul asuvast elamust ca 100 meetri kaugusele jääb ükskik madalate abihoonetega eramu.

Lähimad suuremad külad on Assamalla ja Kadila. Bussipeatused ca 4,5 km ja 3 km kaugusel. Valla keskus Tapa linn ca 25 km kaugusel, Tamsalu linn ca 15 km kaugusel. Maakonna keskus Rakvere 20 km kaugusel.

Suuremad juurdepääsuteed on heas seisus avalikus kasutuses olevad asfaltkattega maanteed. Maanteelt viib kinnistuni rahuldavas seisukorras kruusakattega külatee.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks AS EG Võrguteenus (registrikood 11197170) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus punktis 3.2 ja 4 kokkulepitud asjaõigusliku sisuga.
Reaalservituut kinnistu nr 5547031 igakordse omaniku kasuks. Teeservituut viitega 19.11.2014 kinnistamisavaldusele ja lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistu nr 3844650.
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks TCM Estonia OÜ (registrikood 12003417), kohtutäitur Hille Kudu kasuks.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos:
Hüpoteek summas 13 750,00 eurot Nordic Hypo AS (registrikood 11881110) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Hüpoteek summas 23 650,00 eurot Nordic Hypo AS (registrikood 11881110) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Alghind: 20 900 euro(t).

Omanik: Hiis Alari (isikukood 39304140824)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48568 ning tasuda tagatisraha 2 090 eurot Hille Kudu kohtutäitur arveldusarvele nr EE441010011814826226 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 23:59 oksjonil ID48568 osalemise eest. Kinnisvara: Koiduküla, Sarapiku, Tapa vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.09.2019 kell 14:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas. Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, buroo.kudu@taitur.net.
Menetluse nr: 035/2018/1972
Kohtutäitur Hille Kudu
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Hille Kudu
Telefon: 6129155
E-post: buroo.kudu@taitur.net
Teadaande number 1520715
Seotud teadaanded:Menetlus 035/2018/1972
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1454786)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1482766)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1501971)