Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Porkuni küla, Viinavabriku tee 2a-11

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 449 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Porkuni küla, Viinavabriku tee 2a-11
Enampakkumised
Korraldaja:Oliver Ennok
 
Alghind:250.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:24.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):78701:004:0086 ja 78701:004:0087
 
Ametlik Teadaanne
Aivar Saukas (isikukood 36912135231)  pankrotihaldur Oliver Ennok avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
1/10 kaasomandist
402/4958 mõtteline osa kinnisasjast
ja eriomandi ese eluruum nr 11, mille üldpind on 40,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 11. Asukohaga elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Porkuni küla, Viinavabriku tee 2 ja tootmismaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Porkuni küla, Viinavabriku tee 2a. Katastritunnused 78701:004:0086 ja 78701:004:0087.

Kinnistu regsitriosa kolmandasse jakku on kantud:

1. Keelumärge Aivar Saukas (isikukood 36912135231) kuuluvale mõttelisele osale Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet) kasuks.

2. Keelumärge Aivar Saukas (isikukood 36912135231) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks ajutine pankrotihaldur Oliver Ennok kasuks.

3. Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. Viru Maakohtu 12.09.2018.a. kohtumäärusega kuulutati välja Aivar Saukas?e, isikukood 36912135231, pankrot ning pankrotihalduriks nimetati Oliver Ennok.

Alghind: 250 euro(t).

Omanik: Aivar Saukas (isikukood 36912135231) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49058 ning tasuda tagatisraha 25 eurot Aivar Saukas (pankrotis) arveldusarvele nr EE382200001107836024 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.10.2019 12:00 oksjonil ID49058 osalemise eest. Kinnisvara: Viinavabriku tee 2;Viinavabriku tee 2a, Tapa vald, Lääne-Viru maak“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.10.2019 kell 15:35 ja lõpeb 24.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 01.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 684 4400, info@cavere.ee.

Menetluse nr: 2-18-5355
pankrotihaldur Oliver Ennok
Estonia pst 1, 10143 Tallinn
Telefon: 6844400
E-post: Oliver@cavere.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Oliver Ennok
Telefon: 6844400
E-post: info@cavere.ee
Teadaande number 1527946