Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 9-19

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 473 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Garaaz
Üldpind:16.7
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 9-19
Enampakkumised
Korraldaja:Kristel Maalman
 
Alghind:375.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:07.01.2020 23:59
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
garaaž asukohaga Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 9-19 (registriosa nr 5452731; 1 korrus, mitteeluruumi üldpind 16,7 m2). Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks AS PlusPlus Capital (registrikood 11919806)ja kohtutäitur Kristel Maalman kasuks ning kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist.

Alghind: 375 euro(t). Ostuhinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse. Enampakkumise võitja EI PEA otsuhinnale lisaks tasuma KÜ võlgnevust (alus KrtS §-d 43,44).

Omanik: OLEG ZALJAŽNÕI (isikukood 35805095218)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50168 ning tasuda tagatisraha 35 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.01.2020 23:59 oksjonil ID50168 osalemise eest. Kinnisvara: Sääse tn 9-19, Tapa vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.01.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.12.2019 kell 18:00 ja lõpeb 07.01.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.01.2020 kell 18:00 ja lõpeb 16.01.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 30.12.2019 kl 17:00-18:00.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2018/2430
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1554066
Seotud teadaanded:Menetlus 095/2018/2430
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1465853)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1526594)
Arhiivis
Vara arestimise teade (1436807)