Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 2871 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:47
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 8-29
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:4 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):78801:001:1150
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2251431.
Katastritunnus 78801:001:1150.
Sihtotstarve ja asukoht:
Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 8.
Pindala 4489 m2.
470/30553 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 29, mille üldpind on 47,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 29. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2248631, 2248731, 2248831, 2248931, 2249031, 2249131, 2249231, 2249331, 2249431, 2249531, 2249631, 2249731, 2249831, 2249931, 2250031, 2250131, 2250231, 2250331, 2250431, 2250531, 2250631, 2250731, 2250831, 2250931, 2251031, 2251131, 2251231, 2251331, 2251531, 2251631, 2251731, 2251831, 2251931, 2252031, 2252131, 2252231, 2252331, 2252431, 2252531, 2252631, 2252731, 2252831, 2252931, 2253031, 2253131, 2253231, 2253331, 2253431, 2253531, 2253631, 2253731, 2253831, 2253931, 2254031, 2254131, 2254231, 2254331, 2254431, 2254531 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 3.04.2001 asjaõiguslepinguga.
2-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 47 m2, V korrus.

Alghind: 4 000 euro(t).

Omanik: Nadežda Kolganova (isikukood 47810100357)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46185 ning tasuda tagatisraha 400 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.06.2019 23:59 oksjonil ID46185 osalemise eest. Kinnisvara: Ääsi tn 8, Tapa vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.06.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.05.2019 kell 13:00 ja lõpeb 18.06.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.06.2019 kell 10:00 ja lõpeb 26.06.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal korteriomandi asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Rakke vald kasuks. 28.05.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 4.06.2010. Kohtunikuabi Tiiu Karu
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2009/4582
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1472705
Seotud teadaanded: Menetlus 158/2009/4582
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1415681)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1438853)