Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 7-31

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 401 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:47.2
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 7-31
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:7 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:12.03.2020 23:59
 
Katastritunnus(ed):79101:016:0008
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3287231.
Katastritunnus 79101:016:0008.
Sihtotstarve ja asukoht:
Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 7.
Pindala 5875 m2.
472/39350 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 31, mille üldpind on 47,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 31. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3284231, 3284331, 3284431, 3284531, 3284631, 3284731, 3284831, 3284931, 3285031, 3285131, 3285231, 3285331, 3285431, 3285531, 3285631, 3285731, 3285831, 3285931, 3286031, 3286131, 3286231, 3286331, 3286431, 3286531, 3286631, 3286731, 3286831, 3286931, 3287031, 3287131, 3287331, 3287431, 3287531, 3287631, 3287731, 3287831, 3287931, 3288031, 3288131, 3288231, 3288331, 3288431, 3288531, 3288631, 3288731, 3288831, 3288931, 3289031, 3289131, 3289231, 3289331, 3289431, 3289531, 3289631, 3289731, 3289831, 3289931, 3290031, 3290131, 3290231, 3290331, 3290431, 3290531, 3290631, 3290731, 3290831, 3290931, 3291031, 3291131, 3291231, 3291331, 3291431, 3291531, 3291631, 3291731, 3291831, 3291931, 3292031, 3292131, 3292231, 3292331, 3292431, 3292531, 3292631 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 25.04.2003 asjaõiguslepinguga.
2-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 47,2 m2, II korrus.

Alghind: 7 000 euro(t).

Omanik: Andrii Kuzmych (isikukood 36304045231)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51514 ning tasuda tagatisraha 700 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.03.2020 23:59 oksjonil ID51514 osalemise eest. Kinnisvara: Üleviste tn 7, Tapa vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.03.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.02.2020 kell 21:00 ja lõpeb 12.03.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.03.2020 kell 10:00 ja lõpeb 20.03.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal korteri asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Condor Finants OÜ (registrikood 14099290) kasuks. 11.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.03.2019. Kohtunikuabi Tiina Kullamä
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2018/80
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1581904
Seotud teadaanded:Menetlus 158/2018/80
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1508363)