Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Mäe tn 7-14

Täna vaadatud: 5 korda. Kokku vaadatatud 83 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Garaaz
Üldpind:18.1
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress: Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Mäe tn 7-14
Enampakkumised
Korraldaja:Tatjana Afanasieva
 
Alghind:600.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:11.06.2020 16:00
 
Katastritunnus(ed):66001:001:0279
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistusregistriossa nr 5551931 kantud kinnisvara (GARAAŽ), mis moodustab 181/3968 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 66001:001:0279, asukohaga: Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Mäe tn 7 (hoone ehitusaasta: 1984), maakasutuse sihtotstarbega elamumaa ning reaalosana mitteeluruum nr 14, mille üldpind on 18,10 m2.

Kinnisvarale on seatud käsutamise keelamiseks keelumärge sissenõudja kasuks, mis kuulub kustutamisele kinnisvara müügi korral.

Alghind: 600 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Jannert Nukka (isikukood 38106205234)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52919 ning tasuda tagatisraha 60 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.06.2020 16:00 oksjonil ID52919 osalemise eest. Kinnisvara: Mäe tn 7, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.06.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 28.05.2020 kell 10:00 ja lõpeb 11.06.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 12.06.2020 kell 10:00 ja lõpeb 19.06.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriühistu võlad uuele omanikule üle ei lähe vara omandamise korral täitemenetluses.
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post narva.taitur@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 140/2009/1932
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande number 1603927