Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Laekvere alevik, Lilleoru tee 6

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 100 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Laekvere alevik, Lilleoru tee 6
Enampakkumised
Korraldaja:Kristel Maalman
 
Alghind:1 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:04.11.2019 23:59
 
Katastritunnus(ed):38101:002:0488
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
võlgnikule kuuluv 1/2 osa kinnisasjast asukohaga Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Laekvere alevik, Lilleoru tee 6 (registriosa nr 5361131, katastritunnus 38101:002:0488, pindala 20605 m2). EHR andmetel seisuga 01.08.2019 asub kinnistul elamu, saun, laut, ait-kuur, käimla ja kaev. Kõik hooned ja ehitised on lagunenud ja kasutuskõlbmatud.
Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud keelumärge Merike Nauka (isikukood 46801215212) kuuluvale mõttelisele osale Eesti Inkasso OÜ (registrikood 12438291) kasuks mis kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist.

Alghind: 1 000 euro(t). Ostuhinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.

Omanik: MERIKE NAUKA (isikukood 46801215212)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48647 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.11.2019 23:59 oksjonil ID48647 osalemise eest. Kinnisvara: Lilleoru tee 6, Vinni vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.11.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.09.2019 kell 18:00 ja lõpeb 04.11.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.11.2019 kell 18:00 ja lõpeb 13.11.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 29.10.2019 kl 17:00-18:00.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2013/1854
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1521242
Seotud teadaanded:Menetlus 095/2013/1854
Vara arestimise teade (1503289)