Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kaliküla, Suur-Kaliküla ühistu 51

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 382 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:1375
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kaliküla, Suur-Kaliküla ühistu 51
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:14.08.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):90201:001:0136
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Aleksander Krupenski-le kuuluv 1/2 suurune mõtteline osa kaasomandis olevast kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4412531 (katastritunnus 90201:001:0136) Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kaliküla, Suur-Kaliküla ühistu 51. Pindala 1375 m2.

Kaasomandis on aiamaja. Kasutamise korra kokkulepet, mille kohta oleks tehtud märge kinnistusraamatus, sõlmitud ei ole.

Võlgnikule kuuluvat mõttelist osa koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. Järjekohal - Keelumärge Aleksander Krupenski (isikukood 35601245213) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 13.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 3.08.2018.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 900 euro(t).

Omanik: Aleksander Krupenski (isikukood 35601245213)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47530 ning tasuda tagatisraha 90 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur ja pankrotihaldur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.08.2019 12:00 oksjonil ID47530 osalemise eest. Kinnisvara: Kaliküla, Suur-Kaliküla ühistu 51, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru ma". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.07.2019 kell 17:00 ja lõpeb 14.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 22.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo e-postilt: kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või telefoni teel: tel 684 0620 ja kohtutäituri abi Sergei Volf - 5140382.
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Menetluse nr: 022/2011/9066
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1500590
Seotud teadaanded: Menetlus 022/2011/9066
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1424020)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1441658)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1461772)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1481161)