Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Kasemäe tn 17-12

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 374 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Kasemäe tn 17-12
Enampakkumised
Korraldaja:Tatjana Afanasieva
 
Alghind:5 300.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:05.03.2020 16:00
 
Katastritunnus(ed):34501:007:0003
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistusregistriossa nr 3171331 kantud korteriomand, mis moodustab 383/7121 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 34501:007:0003, asukohaga: Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Kasemäe tn 17, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa ning reaalosana eluruum (korter) nr 12, mille üldpind on 38,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 12.
2-toaline korter paikneb VI.korrusel seitsmekorruselises tellismajas (ehitatud 1967.a.). Majas on korraldatud Kunda Kasemäe 17 korteriühistu (registrikood 80121717).

Korteriomandile on seatud käsutamise keelamiseks keelumärge kohtutäituri Tatjana Afanasieva ja Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti kaudu) kasuks, mis kuulub kustutamisele kinnisvara müügi korral.
Registriosa neljandasse jakku on kantud:
- hüpoteek summas 2500,00 EUR AS Swedbank kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. KÜ pandiõiguse realiseerimiga antud hüpoteek kustutatakse.
- hüpoteek summas 19835,00 EUR Eesti Vabariik kasuks. Kinnisvara müügi korral hüpoteek kustutatakse.


Alghind: 5 300 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Andres Kriis (isikukood 37908084236)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51144 ning tasuda tagatisraha 530 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.03.2020 16:00 oksjonil ID51144 osalemise eest. Kinnisvara: Kasemäe tn 17, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.03.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.02.2020 kell 10:00 ja lõpeb 05.03.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.03.2020 kell 10:00 ja lõpeb 13.03.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriühistu võlad uuele omanikule üle ei lähe vara omandamise korral täitemenetluses.
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post narva.taitur@taitur.just.ee.

 

Menetluse nr: 197/2018/832
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande number 1574299
Seotud teadaanded:Menetlus 197/2018/832
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1500451)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1525512)