Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Mäe tn 22-38

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 103 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:77
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress: Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Mäe tn 22-38
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:11 700.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:27.12.2020 23:59
 
Katastritunnus(ed):34501:003:0420
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2749131.
Katastritunnus 34501:003:0420.
Sihtotstarve ja asukoht:
Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Mäe tn 22.
Pindala 4790,0 m2.
770/32819 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 38, mille üldpind on 77,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 38. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2745431, 2745531, 2745631, 2745731, 2745831, 2745931, 2746031, 2746131, 2746231, 2746331, 2746431, 2746531, 2746631, 2746731, 2746831, 2746931, 2747031, 2747131, 2747231, 2747331, 2747431, 2747531, 2747631, 2747731, 2747831, 2747931, 2748031, 2748131, 2748231, 2748331, 2748431, 2748531, 2748631, 2748731, 2748831, 2748931, 2749031, 2749231, 2749331, 2749431, 2749531, 2749631, 2749731, 2749831, 2749931, 2750031, 2750131, 2750231, 2750331, 2750431, 2750531, 2750631, 2750731, 2750831, 2750931, 2751031, 2751131, 2751231, 2751331. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 30.01.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
4-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 77 m2, III korrus.

Alghind: 11 700 euro(t).

Omanik: ALEKSEI DOLGOV (isikukood 37504225215); NATALJA DOLGOVA (isikukood 47511040288)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=57802 ning tasuda tagatisraha 1 170 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.12.2020 23:59 oksjonil ID57802 osalemise eest. Kinnisvara: Mäe tn 22, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.12.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.12.2020 kell 18:00 ja lõpeb 27.12.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.12.2020 kell 10:00 ja lõpeb 04.01.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal korteri asukohas. Korteriga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks hüpoteegist tulenevate nõuete täitmisel Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832) kasuks. 12.09.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.09.2017. Kohtunikuabi Silvia Sauväli
Hüpoteek summas 533000.00 krooni Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu nr 3080531. 17.11.2005 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 1.12.2005.Kohtunikuabi Reet Sildnik
Vara käsutamise keelumärge ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.
Menetluse nr: 158/2017/917
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1688188
Seotud teadaanded:Menetlus 158/2017/917
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1674275)