Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Pargi tn 2-6

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 1092 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:35.6
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Pargi tn 2-6
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:3 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):34501:005:0014
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3465131.
Katastritunnus 34501:005:0014.
Sihtotstarve ja asukoht:
Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Pargi tn 2.
Pindala 1936 m2.
356/8396 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 6, mille üldpind on 35,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 6. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3464631, 3464731, 3464831, 3464931, 3465031, 3465231, 3465331, 3465431, 3465531, 3465631, 3465731, 3465831, 3465931, 3466031, 3466131, 3466231, 3466331, 3466431, 3466531, 3466631, 3466731, 3466831, 3466931 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 8.12.2003 asjaõiguslepinguga.
2-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 35,6 m2, II korrus.

Alghind: 3 500 euro(t).

Omanik: ARVI TOOMEL (isikukood 36002125215)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46181 ning tasuda tagatisraha 350 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.06.2019 23:59 oksjonil ID46181 osalemise eest. Kinnisvara: Pargi tn 2, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.06.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.05.2019 kell 11:00 ja lõpeb 18.06.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.06.2019 kell 10:00 ja lõpeb 26.06.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal korteriomandi asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks aktsiaselts UUEMÕISA INVEST (registrikood 10043527) kasuks. 23.01.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 29.01.2018. Kohtunikuabi Ilona Kirm
Hüpoteek summas 6 000,00 eurot aktsiaselts UUEMÕISA INVEST (registrikood 10043527) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Vara käsutamise keelumärge ja hüpoteek kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2018/115
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1472585
Seotud teadaanded: Menetlus 158/2018/115
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1420985)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1439309)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1439321)