Lääne-Viru maakonnas, Tapa vallas, Tapa linnas, Paide mnt 61-25

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 54 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Viru maakonnas, Tapa vallas, Tapa linnas, Paide mnt 61-25
Enampakkumised
Korraldaja:Kohtutäitur Andrei Krek
 
Alghind:4 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.10.2019 16:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Lääne-Viru maakonnas, Tapa vallas, Tapa linnas, Paide mnt 61 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 25, üldpinnaga 46,50 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 3136131 all järgmises koosseisus:
I jakku on kantud 465/34200 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 25, mille üldpind on 46,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 25. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3133731, 3133831, 3133931, 3134031, 3134131, 3134231, 3134331, 3134431, 3134531, 3134631, 3134731, 3134831, 3134931, 3135031, 3135131, 3135231, 3135331, 3135431, 3135531, 3135631, 3135731, 3135831, 3135931, 3136031, 3136231, 3136331, 3136431, 3136531, 3136631, 3136731, 3136831, 3136931, 3137031, 3137131, 3137231, 3137331, 3137431, 3137531, 3137631, 3137731, 3137831, 3137931, 3138031, 3138131, 3138231, 3138331, 3138431, 3138531, 3138631, 3138731, 3138831, 3138931, 3139031, 3139131, 3139231, 3139331, 3139431, 3139531, 3139631, 3139731, 3139831, 3139931, 3140031, 3140131, 3140231, 3140331, 3140431, 3140531, 3140631 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 16.12.2002 asjaõiguslepinguga.

II jakku on kantud omanikuna Vahur Lehemets (isikukood 36007130356).

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek kasuks. 13.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 21.02.2019. KUULUB KUSTUTAMISELE PEALE EDUKAT ENAMPAKKUMIST.
Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 4 500 euro(t).

Omanik: VAHUR LEHEMETS (isikukood 36007130356)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48794 ning tasuda tagatisraha 450 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2019 16:00 oksjonil ID48794 osalemise eest. Kinnisvara: Paide mnt 61, Tapa vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 30.10.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2019/429
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1524379