Lääne-Viru maakonnas, Tapa vallas, Tapa linnas, Paide mnt 61-56

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 51 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Viru maakonnas, Tapa vallas, Tapa linnas, Paide mnt 61-56
Enampakkumised
Korraldaja:Kohtutäitur Andrei Krek
 
Alghind:5 960.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:30.10.2019 16:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Lääne-Viru maakonnas, Tapa vallas, Tapa linnas, Paide mnt 61 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 56, üldpinnaga 46,40 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 3139231 all järgmises koosseisus:

I jakku on kantud 464/34200 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 56, mille üldpind on 46,40 m2 ja mille tähistus plaanil on 56. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3133731, 3133831, 3133931, 3134031, 3134131, 3134231, 3134331, 3134431, 3134531, 3134631, 3134731, 3134831, 3134931, 3135031, 3135131, 3135231, 3135331, 3135431, 3135531, 3135631, 3135731, 3135831, 3135931, 3136031, 3136131, 3136231, 3136331, 3136431, 3136531, 3136631, 3136731, 3136831, 3136931, 3137031, 3137131, 3137231, 3137331, 3137431, 3137531, 3137631, 3137731, 3137831, 3137931, 3138031, 3138131, 3138231, 3138331, 3138431, 3138531, 3138631, 3138731, 3138831, 3138931, 3139031, 3139131, 3139331, 3139431, 3139531, 3139631, 3139731, 3139831, 3139931, 3140031, 3140131, 3140231, 3140331, 3140431, 3140531, 3140631 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 16.12.2002 asjaõiguslepinguga.

II jakku on kantud omanikuna Viktor Bezuglov (isikukood 36011095213)

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks PLACET GROUP OÜ (registrikood 11198910) kasuks. 13.11.2015 kohtutäituri avalduse, 18.12.2014 kohtumääruse alusel sisse kantud 19.11.2015
Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 5 960 euro(t).

Omanik: VIKTOR BEZUGLOV (isikukood 36011095213)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48825 ning tasuda tagatisraha 596 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.10.2019 16:00 oksjonil ID48825 osalemise eest. Kinnisvara: Paide mnt 61, Tapa vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.10.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 30.10.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.11.2019 kell 10:00 ja lõpeb 08.11.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2015/16
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1524827
Seotud teadaanded:Menetlus 066/2015/16
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1524830)