Lääne-Virumaa, Kunda linn, Koidu 69-42

Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 4132 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:48.2
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Virumaa, Kunda linn, Koidu 69-42
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:5 200.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):34501:003:0007
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3761931.
Katastritunnus 34501:003:0007.
Sihtotstarve ja asukoht: Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Koidu tn 69.
Pindala 5122 m2.
482/32578 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 42, mille üldpind on 48,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 42. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3757831, 3757931, 3758031, 3758131, 3758231, 3758331, 3758431, 3758531, 3758631, 3758731, 3758831, 3758931, 3759031, 3759131, 3759231, 3759331, 3759431, 3759531, 3759631, 3759731, 3759831, 3759931, 3760031, 3760131, 3760231, 3760331, 3760431, 3760531, 3760631, 3760731, 3760831, 3760931, 3761031, 3761131, 3761231, 3761331, 3761431, 3761531, 3761631, 3761731, 3761831, 3762031, 3762131, 3762231, 3762331, 3762431, 3762531, 3762631, 3762731, 3762831, 3762931, 3763031, 3763131, 3763231, 3763331, 3763431, 3763531, 3763631, 3763731 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 23.03.2005 notariaalse lepinguga.
2-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 48,2 m2, IV korrus.

Alghind: 5 200 euro(t).

Omanik: Merje Kõrts (isikukood 47310245219)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50038 ning tasuda tagatisraha 520 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.12.2019 23:59 oksjonil ID50038 osalemise eest. Kinnisvara: Koidu tn 69, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.12.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 27.11.2019 kell 17:00 ja lõpeb 19.12.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 20.12.2019 kell 10:00 ja lõpeb 27.12.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Bigbank AS (registrikood 10183757) kasuks. 22.03.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.03.2018. Kohtunikuabi Silvia Sauväli
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2013/796
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1551062