Lääne-Virumaa, Sõmeru vald, Koovälja küla

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 11418 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Krundi suurus:1224
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Virumaa, Sõmeru vald, Koovälja küla
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:4 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):77003:001:3291
 
Ametlik Teadaanne

Enampakkumise teate avaldamise alus: Täitemenetluse seadustik § 84.
Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs müüb 10.12.2013 kl 12.15 kohtutäituri
büroos, Laada 20, Rakvere, suulise kordusenampakkumise teel M.
Saukas'ele kuuluva Künka kinnistu. Viru Maakohtu kinnistusosakonna
Lääne-Viru jaoskonna registriosa nr 2244431 asukohaga Lääne-Virumaa,
Sõmeru vald, Koovälja küla. Katastritunnus 77003:001:3291.
Pindala 1224 m². Kinnistul asuvad elamu, kuur, käimla ja kaev.
Kinnistule on seatud 3. jakku 1. järjekohale keelumärge käsutamise
keelamiseks AS Eesti Energia (rg-kood 10421629) kasuks. Keelumärge
kustutatakse enampakkumise õnnestumisel. Kordusenampakkumise alghind on
4500 eurot. Tagatisraha 10% vara alghinnast peab olema tasutud enne
enampakkumise päeva kohtutäituri ametialasele arvele AS Swedbank a/a
221016565994 (hilisema kuupäevaga maksekorraldusi ei arvestata) või
tasuda enne pakkumise tegemist sularahas. Sularahas võib tagatisraha
tasuda, kui tagatisraha suurus ei ületa 640 eurot. Kui ostuhind jääb
alla 12 700 euro, tuleb ostuhind tasuda kohe peale enampakkumist; kui
ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb kohe peale enampakkumist tasuda 1/10
ostuhinnast ja ülejäänud summa 15 päeva jooksul peale enampakkumist.
Koheseks tasumiseks loetakse sularahas või elektroonilise rahavahendiga
maksmist või muu raha kohest laekumist kontrollida võimaldava vahendi
abil tasumist. Enampakkumisele saab esitada ka kirjalikke
hinnapakkumisi, mis peavad olema kinnises ümbrikus märkega
"Enampakkumine Künka kinnistu", kuhu peab olema märgitud pakkuja nimi ja
elukoht, kinnistu kirjeldus, asukoht ja registriosa number, millele
pakkumine tehakse ning kinnistu eest pakutav hind. Isikud, kellel on
keelumärke sissekandmise ajaks kinnistusraamatusse kandmata õigusi,
peavad oma õigused kohtutäiturile teatavaks tegema enne enampakkumist ja
kohtutäituri nõudmisel oma õigusi põhistama. Isikud, kellel on
enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama enampakkumise
lõpetamise või peatamise kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi
alusel enne tulemi jaotamise päeva. Info tel 322 3919, 511 7900 või
www.varad.ee või e-post: raigo.pars@taitur.just.ee.