Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Sääse alevik, Sääse tn 4-15

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 1488 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Sääse alevik, Sääse tn 4-15
Enampakkumised
Korraldaja:Kristiina Feinman
 
Alghind:390.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.03.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):78701:003:0062
 
Ametlik Teadaanne
 Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnashttps://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ivo Mett omandisse kuuluvat 1/2 kaasomandiosa kinnisasjast Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4620931 kantud (katastritunnus 78701:003:0062), sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Lääne-Virumaa, Tapa vald, Sääse alevik, Sääse tn 4. 1154/30205 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 15, mille üldpind on 115,40 m2 ja mille tähistus plaanil on 15.

Kinnistu registriosa III jakku on kantud keelumärge Ivo Mett (isikukood 36503182721) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Anna Mett (isikukood 47210270296), kohtutäitur Kristiina Feinman kasuks.

Keelumärge kustutatakse peale vara müüki enampakkumisel. 

01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõike 2 kohaselt ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 alusel on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 390 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmisel)

Omanik: Ivo Mett (isikukood 36503182721) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on:https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=44394 ning tasuda tagatisraha 39 eurot Kristiina Feinman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.03.2019 12:00 oksjonil ID44394 osalemise eest. Kinnisvara: Sääse tn 4, Tapa vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.03.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.02.2019 kell 12:00 ja lõpeb 19.03.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.03.2019 kell 14:00 ja lõpeb 27.03.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise alguseni.
Täiendav info tel 6 129 155 või e-mail: kristiina.feinman@taitur.net

Menetluse nr: 034/2005/245
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Jaana Pappel
Telefon: 6 129 157
E-post: jaana.pappel@taitur.net