Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Pikevere küla, Pumbamaja

Täna vaadatud: 7 korda. Kokku vaadatatud 131 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress: Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Pikevere küla, Pumbamaja
Enampakkumised
Korraldaja:Tatjana Afanasieva
 
Alghind:300.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:26.05.2020 16:00
 
Katastritunnus(ed):92701:003:0125
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
1/16 OSA kinnistust (hoonestusõigus tähtajaga 99 aastat), registriosa nr 5112231: Tootmismaa 100%, Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Pikevere küla, Pumbamaja (üldpindala: 187 m2. Vastavalt ehitisregistri andmetele katastriüksusel 92701:003:0125 asuvad järgmised ehitised: Hoone, korruste arv: 1, ehitusalune pindala 20 m2).
Registriosa kolmandasse jakku on kantud: -1. Reaalkoormatis kinnistu nr 5051231 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatise rahaline väärtus on 9.00 krooni. Reaalkoormatis vastavalt 11.10.2010.a lepingu p-le 6. 11.10.2010 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 9.11.2010. (jääb püsima pärast eduka enampakkumise läbiviimist) 2. Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr 5051231 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatise muutmine vastavalt 11.10.2010.a lepingu p-le 7. 11.10.2010 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 15.11.2010. jääb püsima pärast eduka enampakkumise läbiviimist) 3. Keelumärge Jüri Kullerkan (isikukood 35107115223) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks PLACET GROUP OÜ (registrikood 11198910) kasuks. 14.12.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 22.12.2015. jääb püsima pärast eduka enampakkumise läbiviimist) 4. Keelumärge Taimi Elva (isikukood 46605065216) kuuluvale mõttelisele osale keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Starman AS (registrikood 10069659) kasuks. 1.08.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.08.2017 (kustutatakse pärast eduka enampakkumise läbiviimist).


Alghind: 300 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Elva Taimi (isikukood 46605065216)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52755 ning tasuda tagatisraha 30 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.05.2020 16:00 oksjonil ID52755 osalemise eest. Kinnisvara: Pumbamaja, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.05.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.05.2020 kell 10:00 ja lõpeb 26.05.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.05.2020 kell 10:00 ja lõpeb 03.06.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post narva.taitur@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 140/2013/335
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri assistent Galina Lunina
Telefon: 3540020
E-post: narva.buroo@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1601411