Lai tn 43-15, Tallinn

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 588 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tallinn
Aadress: Lai tn 43-15, Tallinn
Enampakkumised
Korraldaja:Indrek Lepsoo
 
Alghind:300 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:31.08.2020 10:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Glow OÜ (pankrotis) (registrikood: 11399092) pankrotihaldur Indrek Lepsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Korteriomand asukohaga Lai tn 43-15, Tallinn (registriosa nr. 21323201) ja korteriomand (parkimiskoht) asukohaga Lai tn 43-M3, Tallinn (registriosa nr. 21321801).

Korter

I jagu - Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai tn 43, registriosa nr. 21323201, katastritunnus 78401:101:4100, 1092/19597 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 15, mille üldpind on 109,20 m2 ja mille tähistus plaanil on teise korruse plaanil 15-1 kuni 15-11. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 21321601, 21321701, 21321801, 21321901, 21322001, 21322101, 21322201, 21322301, 21322401, 21322501, 21322601, 21322701, 21322801, 21322901, 21323001, 21323101. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 7.11.2006 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

II jagu - Omanik Glow OÜ (registrikood 11399092).

III jagu - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 7.10.2019 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 8.10.2019. Kohtunikuabi Lii Hallikvee.

Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks hüpoteegist tulenevate nõuete täitmisel Esko Johannes Kemiläinen (isikukood 35512230118), Pauliina Annikki Laramée (isikukood 45210020071), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 9.10.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.10.2019. Kohtunikuabi Silvia Sauväli.

IV jagu - Hüpoteek summas 369 980,00 eurot Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: Glow OÜ (registrikood 11399092) kaasomandiosa kinnistust nr 21321801. Sisse kantud 16.05.2017. 26.03.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 5.04.2018. Kohtunikuabi Helle Eduvald.

Hüpoteek summas 250 000,00 eurot Pauliina Annikki Laramée (isikukood 45210020071) 1/2 osas, Esko Johannes Kemiläinen (isikukood 35512230118) 1/2 osas kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 15.11.2017 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 17.11.2017. Kohtunikuabi Hele Olli.

Parkimiskoht

I jagu - Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai tn 43, registriosa nr. 21321801, katastritunnus 78401:101:4100, 3088/19597 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese mitteeluruum nr M3, mille üldpind on 308,80 m2 ja mille tähistus plaanil on garaaži plaanil M3-1. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 21321601, 21321701, 21321901, 21322001, 21322101, 21322201, 21322301, 21322401, 21322501, 21322601, 21322701, 21322801, 21322901, 21323001, 21323101, 21323201. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 7.11.2006 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

II jagu - Glow OÜ (registrikood 11399092) 3088/30880 kaasomandist, sisse kantud 16.05.2017.

III jagu - Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomanike kasutuskorra kokkulepe vastavalt 11.05.2007 sõlmitud lepingu p-le 2.1. ja lepingu lisaks olevale plaanile. 11.05.2007 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.05.2007. Kohtunikuabi Edith Oja.

Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kasutuskorra kokkuleppe vastavalt 17.03.2008.a. sõlmitud lepingu punktile 4.2. kuni 4.7. ja lepingu lisaks olevale plaanile. 17.03.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 7.04.2008. Kohtunikuabi Kadi Lossi.

Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomanike vaheline kasutuskorra kokkulepe vastavalt 19.03.2008 sõlmitud lepingu punktile 3.8. kuni 3.12. ja lepingu lahutamatuks lisaks olevale plaanile. 30.04.2008 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 27.06.2008. Kohtunikuabi Sirje Toomla.

Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomanike vaheline kasutuskorra kokkulepe vastavalt 07.05.2008.a. sõlmitud lepingu punktile 3.2. kuni 3.5. ja lepingu lisaks olevale plaanile. 7.05.2008 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 27.06.2008. Kohtunikuabi Sirje Toomla.

Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kasutuskorra kokkulepe vastavalt 07.12.2010 Tallinna notar Robert Kimmel?i lepingu punktile 3.2 kuni 3.5 ja lepingu lisaks olevale plaanile. 7.12.2010 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 11.01.2011. Kohtunikuabi Siiri Lend.

Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomanike kasutuskorra kokkulepe vastavalt 03.01.2013 lepingu punktidele 3.2. kuni 3.6. ja lepingu lisaks olevale plaanile. Kokkulepe puudutab Benito Guglielmo GiovanniCasagrande, Irma Annikki Casagrande ja Kullaoru OÜ õigusi. 3.01.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 16.01.2013. Kohtunikuabi Tiina Adoberg.

Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Korteriomandi valdamise ja kasutamise korra kokkulepe 28.10.2015.a. lepingu punktidele kuus üks (6.1.) kuni kuus kaheksa (6.8.) ja 28.10.2015.a. ja lepingu lisaks olevale plaanile 15.05.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 16.05.2017. Kohtunikuabi Lii Hallikvee.

Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkulepe vastavalt 11.04.2017 lepingu punktidele viis üks (5.1) kuni viis seitse (5.7.) ja 11.04.2017 lepingu lisaks olevale plaanile. 5.12.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 7.12.2017. Kohtunikuabi Ilona Kirm.

Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkulepe vastavalt Tallinna notar Robert Kimmel?i poolt 05.11.2019.a. tõestatud lepingu punktile kolm kaks (3.2.) kuni kolm seitse (3.7.) ja vastavalt 05.11.2019.a. lepingu lisaks olevale plaanile. 12.11.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.12.2019. Kohtunikuabi Reet Kesküla.

Keelumärge Glow OÜ (registrikood 11399092) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Citadele banka (registrikood 40103303559), kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks. 15.01.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 17.01.2020. Kohtunikuabi Pille Zäär.

IV jagu - Hüpoteek summas 369 980,00 eurot Glow OÜ (registrikood 11399092) kuuluvale mõttelisele osale Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 21323201. Kanne asub samal järjekohal III jao kandega 10. Sisse kantud 16.05.2017. 26.03.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 5.04.2018. Kohtunikuabi Helle Eduvald.

Enampakkumise objektiks olev vara müüakse sellises seisukorras nagu see enampakkumise hetkel on, ning vara omandaja ei saa seoses enampakkumise objektiks oleva vara seisukorraga pankrotihaldurile mingisuguseid nõudeid ega pretensioone esitada. Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldur mistahes puuduste eest olenemata nende tekkimisajast. Kõik vara omandamisega kaasnevad kulud kannab ostja.

Enampakkumise võitja ei saa ostuhinda tasaarvestada oma nõuetega Glow OÜ (pankrotis) vastu.

Alghind: 300 000 euro(t). Ei sisalda ega lisandu käibemaks.

Omanik: Glow OÜ (pankrotis) (registrikood: 11399092)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54835 ning tasuda tagatisraha 30 000 eurot Glow OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE102200221037137291 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.08.2020 10:00 oksjonil ID54835 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Lai tn 43, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.08.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.08.2020 kell 10:00 ja lõpeb 31.08.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.08.2020 kell 16:00 ja lõpeb 07.09.2020 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info ja varaga tutvumine palun kooskõlastada e-posti teel indrek@pankrotihaldur.ee.
Menetluse nr: 2-19-19060
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Helen Friedemann
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1637864
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-19060
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1573182)
Pankroti väljakuulutamise teade (1592533)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1601397)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1608179)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1617653)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1623321)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1625994)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1629233)