Liiva tn 40, Märjamaa vald, Rapla maakond

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 170 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Raplamaa
Aadress:Liiva tn 40, Märjamaa vald, Rapla maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Arvi Pink
 
Alghind:7 200.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:17.06.2020 16:00
 
Katastritunnus(ed):50501:003:0921; 50501:003:0922
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Arvi Pink avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
2/6 kaaomandi osa Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1291437 (katastritunnus 50501:003:0921; 50501:003:0922) kantud kinnistust (maatulundusmaa pindalaga 32763 m² ja 50532 m²).

Alghind: 7 200 euro(t).

Omanik: Marget Randla (isikukood 47703116027); Margit Randla (isikukood 46902190263); Margot Lathbury (isikukood 47409150257); Paul Holmberg (isikukood 38805240020); Raimo Randla (isikukood 38501280022); S.A.CITO OÜ (registrikood: 10797175)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53352 ning tasuda tagatisraha 720 eurot Kohtutäitur Arvi Pink arveldusarvele nr EE927700771003211536 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.06.2020 16:00 oksjonil ID53352 osalemise eest. Kinnisvara: Liiva tn 40, Märjamaa vald, Rapla maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.06.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.05.2020 kell 16:00 ja lõpeb 17.06.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.06.2020 kell 16:00 ja lõpeb 29.06.2020 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO

Kinnisasjaga tutvumine kokkuleppel kohtutäituriga. Info kohtutäitur Arvi Pink tel 6129155 või e-mail: arvi.pink@taitur.net.
Menetluse nr: 024/2020/53, 024/2020/54, 024/2020/55, 024/2020/56, 024/2020/57
Kohtutäitur Arvi Pink
Rävala pst 5, 10143 Tallinn
Telefon: 6129155
E-post: Arvi.Pink@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Arvi Pink
Telefon: 6129155
E-post: Arvi.Pink@taitur.net
Teadaande number 1610949
Seotud teadaanded:Menetlus 024/2020/53
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1577271)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1577276)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590807)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590810)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1610947)

Menetlus 024/2020/54
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1577271)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1577276)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590807)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590810)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1610947)

Menetlus 024/2020/55
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1577271)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1577276)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590807)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590810)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1610947)

Menetlus 024/2020/56
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1577271)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1577276)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590807)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590810)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1610947)

Menetlus 024/2020/57
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1577271)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1577276)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590807)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590810)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1610947)