Linnumetsa vkt 37, Liivoja küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 112 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Jõgevamaa
Aadress: Linnumetsa vkt 37, Liivoja küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:45 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:17.02.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed): 24802:002:0050
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 597335 kantud kinnisasi, mis asub aadressil Linnumetsa vkt 37, Liivoja küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond (kinnistu katastritunnusega 24802:002:0050).

Kinnistul asuv elamu (EHR kood 114018699) (ca 100m² suletud netopindalaga) on kivikonstruktsioonist, viilkatusega (plekkkattega). Elamu fassaad on kaetud KIVEX plaadiga. Elamu kõik aknad on kohekordse paketiga PVC aknad, siseuksed on täispuidust.

Ruumilahenduslikult on elamus esimesel korrusel esik, läbikäidav köök, läbikäidav elutuba, üks magamistuba, WC, duširuum, saun ja garaaž ning teisel korrusel on üks tuba ja avatud tuba.

Tubade seinad on kaetud osaliselt laudisega ja osaliselt on värvkattega viimistletud kipsplaadiga. Põrandakatteks on elutoas puitlaudis ja teistes ruumides on laminaatparkett. Duširuumi seinad ja põrand on kaetud glasuurplaatidega. Saunas on puuküttekeris. Elamu küttekolleteks on elutoas kaminahi ja magamistoas ahi, lisaks on kööki paigaldatud õhksoojuspump ja teisel korrusel on väike metallkamin. Vesi kinnistul asuvast salvkaevust. Soe vesi elektriboilerist. Reovesi kogutakse kogumiskaevu. Omaniku andmetel on kinnistul elektriliitumine 3*20 amprit.

Ehitisregistri andmetel on lisaks elamule kinnistul kasvuhoone (Ehitisregistri kood114018701), suletud netopinnaga 22,7 m², ja puukuur (Ehitisregistri kood 114018700), suletud netopinnaga 9,2 m². Ehitisregistris elamu kohta andmed on korrastamata.

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 2 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Intrum Debt Finance AG (registrikood CH-100.023.266) kasuks. 3.04.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 9.04.2019. Kohtunikuabi Helle Eduvald.

kande 3 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 12.09.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.09.2019. Kohtunikuabi Tiina Kullamä.

Kinnistu registriosa IV jaos:

kande 3 all on sisse kantud hüpoteek summas 1 170 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 21.09.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 26.09.2007.Kohtunikuabi Mare Aasmäe.

Peale kinnistu enampakkumisel müümist kinnisasja koormavad keelumärked ja hüpoteegikanne kustutatakse.

Alghind: 45 000 euro(t).

Omanik: Andrus Vilumaa (isikukood 36505132730)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51074 ning tasuda tagatisraha 4 500 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.02.2020 11:00 oksjonil ID51074 osalemise eest. Kinnisvara: Linnumetsa vkt 37, Jõgeva vald, Jõgeva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.02.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.01.2020 kell 11:00 ja lõpeb 17.02.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.02.2020 kell 12:00 ja lõpeb 25.02.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2019/4479
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Alice Susi
Telefon: 7828110
E-post: alice.susi@tartutaitur.ee
Teadaande number 1572456