Mäeniidi, Aula-Vintri küla, Saaremaa vald, Saaremaa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 641 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Saaremaa
Aadress:Mäeniidi, Aula-Vintri küla, Saaremaa vald, Saaremaa
Enampakkumised
Korraldaja:Jüri Truuts
 
Alghind:18 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.11.2019 15:00
 
Katastritunnus(ed): 34801:001:0401
 
Ametlik Teadaanne

Peeter Kiir (isikukood 36911100035) Pärandvara hooldaja pankrotihaldur Jüri Truuts avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
1/2 mõtteline osa kinnisasjast Mäeniidi, Aula-Vintri küla, Saaremaa vald, Saaremaa (19,35 ha). Vara kuulub Peeter Kiire pärandvara hulka. Kinnistusraamatu registriossa number 2447434 on kantud järgmised andmed:
I jakku on kantud: Kinnistu katastritunnus 34801:001:0401 (7,33 ha), 34801:001:0402 (3,21 ha), 34801:001:0403 (8,81 ha). Maatulundusmaa 100%, Saare maakond, Saaremaa vald Aula-Vintri küla, Mäeniidi.
II jakku on kantud: Omanik: Indrek Kiir (isikukood 36612300021) 1/2 kaasomandist, Alexandra Lisete Kiir (isikukood 60711284712) 1/2 kaasomandist.
III jakku on kantud: Hoonestusõigus tähtajaga 99 aastat osaühing Lemmik Kaubanduse (registrikood 10155318) kasuks. Tasuta hoonestusõiguse sisu on määratud 10.10.2006 lepingu p-ga 4. Hoonestajal on õigus võõrandada hoonestusõigust hoonestusõigusega koormatud kinnistu omaniku nõusolekul, võõrandamiseks on vajalik hoonestusõigusega koormatud kinnistu omaniku nõusolek vastavalt 10.10.2006 lepingu p-le 5. Hoonestusõiguse kohta on avatud registriosa number 3128934.
Kinnistusraamatu registriossa number 3128934 on kantud järgmised andmed:
I jakku on kantud:
Hoonestusõigus tähtajaga 99 aastat, mis on koormatisena kantud:
kinnistu nr 2447434 registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Indrek Kiir (isikukood 36612300021),
Alexandra Lisete Kiir (isikukood 60711284712). Tasuta hoonestusõiguse sisu on määratud 10.10.2006 lepingu p-ga 4. Hoonestajal on õigus võõrandada hoonestusõigust hoonestusõigusega koormatud kinnistu omaniku nõusolekul, võõrandamiseks on vajalik
hoonestusõigusega koormatud kinnistu omaniku nõusolek vastavalt 10.10.2006 lepingu p-le 5.
II jakku on kantud:
Omanik: osaühing Lemmik Kaubanduse (registrikood 10155318).

Kinnistu müügil enampakkumise teel hüpoteegid ja käsutamise keelu märked kustutatakse.

Kinnisasja omandaja peab vastama Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses toodud tingimustele.

Alghind: 18 000 euro(t).

Omanik: Peeter Kiir (isikukood 36911100035) ; surnud 04.06.2014

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49458 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Peeter Kiir arveldusarvele nr EE702200221003124034 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.11.2019 15:00 oksjonil ID49458 osalemise eest. Kinnisvara: Mäeniidi, Saaremaa vald, Saare maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.11.2019 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.11.2019 kell 15:00 ja lõpeb 22.11.2019 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.11.2019 kell 15:00 ja lõpeb 29.11.2019 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga on võimalik tutvuda vara asukohas.
Menetluse nr: 2-18-18010
pankrotihaldur Jüri Truuts
Jõe 2, 10151 Tallinn
Telefon: 5026222
E-post: truuts@autente.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Jüri Truuts
Telefon: 5026222
E-post: truuts@autente.ee
Teadaande number 1539141
Seotud teadaanded:Menetlus 2-18-18010
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1437479)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1452980)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1452982)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1452985)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1469357)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1469359)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1469392)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1493205)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1493206)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1493207)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509507)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509508)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509510)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509511)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509513)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1539112)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1539147)