Mägrauru, Kraavi küla, Torgu vald, Saaremaa

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 1390 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Saaremaa
Aadress:Mägrauru, Kraavi küla, Torgu vald, Saaremaa
Enampakkumised
Korraldaja:Kristo Teder
 
Alghind:450 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:16.08.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):80701:002:0470
 
Ametlik Teadaanne

AROWANA OÜ (pankrotis) (registrikood: 11239508) pankrotihaldur Kristo Teder avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kinnistu registriosa numbriga 3086234, katastritunnus 80701:002:0470, pindalaga 15,51 ha (maatulundusmaa 90%, Tootmismaa 10%) asukoht Saare maakond, Saaremaa vald, Kaavi küla, Mägrauru. Kinnistut koormab hoonestusõigus tähtajaga 10 aastat Torgu Fish Farm OÜ (registrikood 14173135) kasuks; isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks; hüpoteek summas 819 000,00 eurot Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks ja hüpoteek summas 600 000,00 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks. Hüpoteegid kustutatakse! Kinnistul asub tootmishoone (ehitised, rajatised), milles on masinad ja seadmed. Nimekirjad edastatakse ostuhuvilistele.

Alghind: 450 000 euro(t).

Omanik: AROWANA OÜ (pankrotis) (registrikood: 11239508)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47566 ning tasuda tagatisraha 45 000 eurot AROWANA OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE222200221031089222 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.08.2019 11:00 oksjonil ID47566 osalemise eest. Kinnisvara: Mägrauru, Saaremaa vald, Saare maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.08.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.07.2019 kell 13:00 ja lõpeb 16.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.08.2019 kell 12:00 ja lõpeb 26.08.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub kokkuleppel halduriga. Varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid ei hüvitata. Haldur ei vastuta võõrandatud asja võimalike puuduste eest. Täiendavate küsimuste, vara kirjelduste jms informatsiooni osas võib pöörduda pankrotihalduri poole. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest. Tervikvara hulka kuuluvat kinnistut koormab hoonestusõigus (registriosa nr 3796734), mille tingimustega tuleb ostjal eraldi tutvuda, samuti ei saa pankrotihaldur välja anda mistahes õiguslikku hinnangut nimetatud hoonestusõigusega kaasnevatest võimalikest kohustustest tervikvara hulgas oleva kinnistu omandamisel.
Menetluse nr: 2-18-17954
pankrotihaldur Kristo Teder
Tatari 25, 10116 Tallinn
Telefon: 6640620
E-post: kristo@mmab.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristo Teder
Telefon: 6640600
E-post: kristo.teder@mmab.ee
Teadaande number 1501143
Seotud teadaanded: Menetlus 2-18-17954
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1427770)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1439063)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1458233)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1458249)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1474739)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1489502)