Metsa vkt.22, Kabina küla, Luunja vald, Tartumaa

Täna vaadatud: 10 korda. Kokku vaadatatud 1592 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Asukoht:Tartumaa
Aadress: Metsa vkt.22, Kabina küla, Luunja vald, Tartumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:49 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:28.05.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed): 43202:001:0045
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 737704 kantud kinnistu, mis asub aadressil Metsa vkt 22, Kabina küla, Luunja vald, Tartumaa (katastritunnus 43202:001:0045), pindalaga 1000 m².

Tartu linnast ca 10 km kaugusel asuvas Kabina küla suvilate rajoonis asub aastaringseks elamiseks ehitatud elamu (Ehitisregistri kood 104048575). 1984. aastal ehitatud kivikonstruktsioonist hoonele on teostatud välisseinte soojustus ja uus välisviimistlus (lihtkrohv). Katusekatteks on eterniit. Hoones on paigaldatud uued aknad (plastikraamil pakettaknad), uued siseuksed ja välisuksed. Hoone siseruumide siseviimistlus on samuti renoveeritud (va köök, elutuba ja saunaruumid), hoonele on juurde ehitatud tuulekoda. Hoone suletud netopindala on ligikaudu 130 m² (Ehitisregistri andmetel 82,6 m², juurdeehituse ja katusekorruse osas Ehitisregistris andmed muutmata.)

Elamu küttesüsteemiks on keskküte (ioonkatel, radiaatorküte), elutoas on lisaks ahi ja kamin. Tuulekojas on elektriline põrandaküte. Sooja vee saamiseks on sauna eesruumis elektriboiler ja puidu küttel boiler. Esimesel korrusel: tuulekoda, trepihall, saunaruumid (eesruum, pesuruum, leiliruum), elutuba, köök, WC ja endisest garaazhist ümberehitatud tuba. Teisel korrusel on trepihall, 2 tuba ja WC. Lisaks asub kinnistul puitkonstruktsioonist kõrvalhoone ja kaks kasvuhoonet. Kinnistut ümbritseb hekk ja võrkaed. Endises suvilate piirkonnas on mitmeid hoone aastaringseks elamiseks ümber ehitatud. Kinnistu veevarustus on salvkaevust, kanalisatsioonisüsteem on lokaalne. Elektrivarustus olemas.

Kinnistu registriosa III jaos kande 4 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Euro Kreedex OÜ (registrikood 12540374) kasuks. 9.12.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.12.2015.

Kinnistu registriosa IV jaos kande 4 all on sisse kantud hüpoteek summas 55 000,00 eurot Euro Kreedex OÜ (registrikood 12540374) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 3.11.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.11.2014.

Enampakkumine viiakse läbi hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks ning peale kinnistu enampakkumisel müümist hüpoteegikanne ja keelumärge kustutakse.

Alghind: 49 000 euro(t).

Omanik: Jelena Marjahhina (isikukood 47309022755)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53009 ning tasuda tagatisraha 4 900 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.05.2020 11:00 oksjonil ID53009 osalemise eest. Kinnisvara: Metsa vkt 22, Luunja vald, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.05.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.05.2020 kell 13:30 ja lõpeb 28.05.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.05.2020 kell 12:00 ja lõpeb 04.06.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2015/3607
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Alice Susi
Telefon: 7828110
E-post: alice.susi@tartutaitur.ee
Teadaande number 1605092
Seotud teadaanded:Menetlus 084/2015/3607
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1594128)