Mõisa pst 45, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa

Täna vaadatud: 7 korda. Kokku vaadatatud 812 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Tartumaa
Aadress:Mõisa pst 45, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Sirje Tael
 
Alghind:90 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:07.04.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):79401:006:0861
 
Ametlik Teadaanne

kaasomanik Ahti Tilk (isikukood 37411084212) pankrotihaldur Sirje Tael avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Ahti Tilk IK 37411084212 pankrotihaldur Sirje Tael müüb Ahti Tilk'ale kuuluvat Tartu Maakohtu kinnistusosakond registriosa nr 3335104 1/2 kaasomandit katastriüksusel 79401:006:0861 aadressil Mõisa pst 45, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa.
Kinnistu kogupindala 1379 m2.
Katastriüksusel 79401:006:0861 asub 2008 aastal ehitatud 2-korruseline, lokaalse keskküttega üksikelamu. (Ehitisregistri kood 120553058, suletud netopind 205,6 m2).
Hoone ruumilahendus: 1. korrus - tuulekoda, trepihall, elutuba, köök, sauna eesruum, duširuum, leiliruum, majapidamisruum, WC, katlamaja ja garaaž.
2. korrus - avar trepihall, 4 tuba, ja vannituba-WC.
Elamu siseuksed on täispuidust. Eluruumide põrandad on kaetud naturaalparketiga. Esikus ja sanitaar ruumides on põrandad kaetud keraamilise plaadiga. Valdavalt on seinad kaetud värviga ja osaliselt on tapetseeritud. Vannitoas, WC-s on seinad ja põrandad kaetud glasuurplaatidega. 2.korrusele viib puidust trepp.
Majapidamisruumi ja katlamaja siseviimistlustööd on lõpetamata.
Elamut ja sooja vett köetakse õhksoojuspumba + tahkeküttekatlaga. 1. korrusel on sooja jaotamine põrandakütte abil, 2. korrusel on radiaatorid. 1 korruse elutoas on paigaldatud konditsioneer. Saunas on puukütteahi.
Elamu on ehitatud kivikonstruktsioonist, vahelaed on puidust. Hoonele on paigaldatud 2-kordse paketiga plastaknad. Välisuks on puidust. Katusekattematerjaliks on katusekivid. Välisviimistlus krohv. Elamu tagaküljel on terrass. Terrassile pääseb sauna eesruumist ja elutoast. Kinnistu suurusega 1379 m2 on piiratud 3 küljest võrkaiaga ja ühest küljest puidust lippaed. Autoparkla ja maja äär on sillutatud kiviparketiga. Ehitisregistri andmetel hoonel kehtiv energiamärgis puudub. 5.03.2018 on väljastatud elamule kasutusluba.
Kinnistu III jaos on kehtiv kanne:
Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. 4.juuli 2019 pankrotimäärusega on välja kuulutatud Ahti Tilga pankrot. 4.07.2019 pankrotimääruse alusel sisse kantud 29.07.2019. Kohtunikuabi Ester Kärtner.
Kinnistu IV jaos on kehtivad kanded:
1. Hüpoteek summas 1 180 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
2. Hüpoteek summas 620 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 4.11.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 7.11.2008.Kohtunikuabi Aita Kastor
3. Kohtulik hüpoteek summas 360 395,00 krooni Tootem OÜ (registrikood 12294260) kasuks. Tsiviilasi nr 2-10-19622.


Alghind: 90 000 euro(t).

Omanik: kaasomanik Ahti Tilk (isikukood 37411084212)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51938 ning tasuda tagatisraha 9 000 eurot Ahti Tilk arveldusarvele nr EE631010102005729009 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.04.2020 12:00 oksjonil ID51938 osalemise eest. Kinnisvara: Mõisa pst 45, Tartu vald, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.03.2020 kell 12:00 ja lõpeb 07.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.04.2020 kell 12:00 ja lõpeb 15.04.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust pankrotihalduriga, tel 5650 3342, e-post sirje@stael.ee. Kinnisasjaga
tutvumine toimub eelneval registreerimisel kinnisasja asukohas.
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole pankrotihaldurile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel pankrotimenetluses ei
vastuta pankrotihaldur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest.
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole : Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt
11D), 10151 Tallinn (VI korrus), E-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773
Menetluse nr: 2-19-6613
pankrotihaldur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7407611
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1588985
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-6613
Pankroti väljakuulutamise teade (1492458)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1524135)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1524165)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1574542)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1576744)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1588989)